• Slovenský historický ústav  je ústrednou vedeckou inštitúciou Matice slovenskej pre výskum slovenských dejín.
  • Pri realizácii svojho výskumného programu ústav spolupracuje s vedeckými inštitúciami, univerzitami, vysokými školami v Slovenskej republike a v zahraničí.