2016

Pozvánka na konferenciu Slováci na jazykovo zmiešaných územiach SR

 

2015 

  1. 9. Lučenec – Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike – dejiny a prítomnosť, konferencia, usporiadateľ: Matica slovenská

Referáty: Komora, Viliam: Používanie štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín v Slovenskej       republike.
Vyšná, Margaréta: Výchova a vzdelávanie z hľadiska samosprávnych kompetencií.

 2014 

  1. 5. Fiľakovo - Podpora kvality života Slovákov na slovenskom juhu, Matičný okrúhly stôl, usporiadateľ: Matica slovenská

Referáty: Komora, Viliam: Postavenie MS pri ochrane práv Slovákov.
Vyšná, Margaréta: Otázka prioritných tém v školstve a základných úloh pre MS.

2013 

  1. – 27. 2. Martin - Matica slovenská v národných dejinách, medzinárodná vedecká konferencia,

usporiadateľ: Matica slovenská.

Referáty: Komora, Viliam: Rusínska a ukrajinská národnostná menšina na Slovensku.
Vyšná, Margaréta: Postavenie Slovákov na národnostne zmiešanom území južného Slovenska z pohľadu Strediska národnostných vzťahov Matice slovenskej.

  1. 6. Fiľakovo - Postavenie Slovákov na jazykovo zmiešanom území Slovenskej republiky a ich vzťah k menšinám, vedecko-teoretická konferencia, usporiadateľ: Matica slovenská.

Referáty: Komora, Viliam: Postavenie a ochrana Slovákov (štátotvorného národa) na jazykovo zmiešanom území Slovenskej republike.
Vyšná, Margaréta: Zabezpečenie výučby v materinskom jazyku na jazykovo zmiešanom    území Slovenskej republiky.

 2012

  1. 12. Bratislava - Exteritoriálne účinky maďarskej legislatívy, konferencia, usporiadateľ: Politologický odbor Matice slovenskej.

Referáty: Komora, Viliam: Exteritoriálna maďarská legislatíva z pohľadu práva Slovenskej republiky. Slovenská republika ako suverénny, demokratický a právny štát.
Vyšná, Margaréta: Nevyhnutná požiadavka národných tém pre južné Slovensko.