Vedenie Matice slovenskej navštívilo sesterskú Maticu srbskú Hlbšia spolupráca slovanských ustanovizní


//Vedenie Matice slovenskej navštívilo sesterskú Maticu srbskú Hlbšia spolupráca slovanských ustanovizní

Nový Sad, 19. – 20. 2. 2018

Po návšteve matičnej delegácie v Matici chorvátskej koncom januára sa vedenie Matice slovenskej v dňoch 19. a 20. februára 2018 stretlo aj so sesterskou Maticou srbskou v Novom Sade. V rámci tohto bilaterálneho rokovania navštívili matičiari aj slovenských krajanov v Báčskom Petrovci. Témami boli spolupráca oboch Matíc a podpora našich Slovákov v Srbsku.
Prvý deň návštevy sa delegácia zúčastnila na oficiálnom stretnutí s predstaviteľmi Matice slovenskej a Matice srbskej za prítomnosti delegácie Spolku slovenských spisovateľov, vedenej M. Bielikom. Súčasne to bola prvá oficiálna zahraničná cesta novozvoleného predsedu Matice slovenskej M. Gešpera, ktorý predniesol návrhy prienikov spolupráce dvoch starobylých slovanských matíc. Predseda Matice srbskej prof. Dragan Stanič informoval účastníkov stretnutia o súčasnom vývoji v Matici srbskej. Vzájomne sa zhodli, že chcú aktívne spolupracovať aj so spolkami spisovateľom na Slovensku a v Srbsku.
Konkrétnym výstupom rokovania bol zámer vydať spoločný vedecký zborník, príprava stretnutia zástupcov vedeckých pracovísk, vzájomné mládežnícke podujatia a zo slovenskej strany poskytnutie skúseností pri podchytení mladej srbskej matičnej generácie. Následne navštívila slovenská delegácia v Novom Sade Národnostnú radu slovenskej národnej menšiny v Srbsku, ktorú reprezentovala Anna Tomanová-Makanová za prítomnosti generálneho konzula Slovenskej republiky v Békéšskej Čabe I. Furdíka. Neskôr slovenská delegácia navštívila galériu Matice srbskej.
Druhý deň navštívili matičiari krajanskú Kovačicu, pričom ich sprevádzal predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka. V Kovačici sa delegácia zúčastnila na slávnostnom podujatí a zasadnutí Miestneho odboru Matice slovenskej v Srbsku v Kovačici pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka za účasti veľvyslankyne Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčekovej. Napokon navštívili aj Maticu slovenskú v Srbsku so sídlom v Báčskom Petrovci, kde sa stretli aj s jej čestným predsedom Rastislavom Surovým. Záver patril návšteve pamätnej izby zaslúžilého národovca Michala Speváka. V delegácii boli: M. Gešper, predseda MS, Š. Martinkovič, predseda DV MS, Martin Hajník, podpredseda MM a pracovník ČU MS, Michal Tkáč, člen Výboru Mladej Matice.

Text a foto: IÚ MS

[image_options href=“http://matica.sk/wp-content/uploads/2018/02/IMG_20180220_130849.jpg“ image_id=“26038″ align=“none“ overlay=“file“] [/image_options]

 

2018-02-27T14:03:22+00:0027 februára 2018 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X