Vedomostná súťaž Mladý záhradkár

//Vedomostná súťaž Mladý záhradkár

Galanta, 25. 5. 2017

Dom Matice slovenskej v Galante, v spolupráci s OV SZZ v Galante vyhlásil 11. ročník vedomostnej súťaže Mladý záhradkár.
Dňa 25. mája 2017 sa zišli žiaci ZŠ v okrese Galanta spolu so svojimi pedagógmi, aby prezentovali svoje vedomosti z tejto oblasti.
OV SZZ zastupovala pani predsedníčka Ing. Anna Ivánková a pán Ľubomír Wagner.
V dvoch kategóriách žiaci vypracovali najskôr vedomostný test, potom nasledovala praktická skúška z určovania rastlín a semien.
Počas vyhodnocovania vedomostí mali deti malé občerstvenie a potom pani predsedníčka poroty oznámila všetkým výsledky a troch najúspešnejších.

I. Kategória

1. Miroslava Krullová, ZŠ Pusté Úľany
2. Laura Kissová, ZŠ Pusté Úľany
3. Kristína Vašková, ZŠ Šintava

II. Kategória

1. Lucia Belková, ZŠ Pusté Úľany
2. Viktória Bábyová, ZŠ Šintava
3. Veronika Lukačovičová, ZŠ Šintava

Na záver ďakujeme porotcom a súťažiacim za účasť a pani učiteľkám za svedomitú prípravu žiakov. Zároveň blahoželáme výhercom, ale aj zúčastneným za dosiahnuté výsledky.

Miroslava Horňáková, DMS Galanta

článok neprešiel jazykovou úpravou

článok z podujatia

článok z podujatia

článok z podujatia

článok z podujatia

 

2017-05-31T14:51:43+00:0031 mája 2017 |Trnavský kraj|
X