Veľké Vozokany si pripomenuli svojho rodáka a významného režiséra Ela Havettu


//Veľké Vozokany si pripomenuli svojho rodáka a významného režiséra Ela Havettu

Veľké Vozokany, 17. 6. 2018

Dňa 13. júna 2018 by slovenský režisér Eliáš Havetta oslavoval 80. narodeniny. Napriek tomu, že už dávno nie je medzi nami, jeho krajania na neho nedajú dopustiť a ani zabudnúť. Pri tejto významnej príležitosti mu odhalili pamätnú tabuľu na priečelí Kultúrneho domu Veľké Vozokany.
Myšlienka vyhotovenia a osadenia pamätnej tabule bola ambíciou Miestneho odboru Matice slovenskej Veľké Vozokany už dlhšie. Najviac sa o ňu zasadil jeho dlhoročný predseda a zároveň blízky priateľ zosnulého režiséra Jozef Havetta. Práve vďaka jeho snahe sa stala z myšlienky skutočnosť. S podporou Domu Matice slovenskej v Nitre sa pri príležitosti nedožitých 80. narodenín významného rodáka rozhodli zorganizovať spomienkovú slávnosť na jeho počesť, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 17. júna v obci Veľké Vozokany.
Výnimočnosť Havettovej osobnosti sa plne odráža v jeho tvorbe. Mimoriadne citlivý, pravdivý a vynaliezavý, skrz-naskrz popretkávaný zážitkami a spomienkami na svoje rodisko Veľké Vozokany. Takto si na neho spomínali jeho spolužiaci zo základnej školy – Agnesa Solčianska a Jozef Havetta, ale aj jeho kolega z filmovej brandže režisér a scenárista Eduard Grečner, ktorí boli hosťami na besede s premietaním dokumentárneho filmu venovanému Elovi Havettovi. E. Grečner porozprával aj o ťažkých časoch počas normalizácie, ktoré pre nich ako umelcov s otvorenou mysľou nastali. Havettov originálny autorský rukopis je cítiť v každej scéne, svojou nekonvenčnosťou predbehol dobu, v ktorej žil, a aj preto sú jeho filmy zaradené k špičke slovenskej filmovej tvorby. Svedčí o tom aj fakt, že oba a súčasne jediné dva natočené celovečerné filmy – Slávnosť v botanickej záhrade a Ľalie poľné – sú zaradené v Zlatom fonde slovenskej kinematografie.
Podujatie sa začalo Spomienkovou svätou omšou v Kostole sv. Mikuláša. Ďalej nasledovala Pietna spomienka pri hrobe Ela Havettu na miestnom cintoríne, kde sa prítomným prihovorila riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre Veronika Bilicová. Poďakovala sa za úprimnú a srdečnú podporu, ktorú organizátorom vyjadrili vzácne osobnosti, profesne spojené s Elom Havettom – herečke Žofii Martišovej, kameramanovi Dodo Šimončičovi a režisérom Eduardovi Grečnerovi, Markovi Škopovi a Jurajovi Johanidesovi. V poobedňajších hodinách slávnostne odhalili pamätnú tabuľu pred Kultúrnym domom Veľké Vozokany predseda J. Havetta spolu s riaditeľkou V. Bilicovou. Jozef Havetta sa prihovoril publiku a slovo dostali aj hostia Marián Kéry, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, a poslanec Národnej rady slovenskej republiky a starostka obce Veľké Vozokany Justína Pálková. Celé podujatie hudobne sprevádzal Katedrálny spevokol Emerám z Nitry pod vedením dirigenta Milana Ševčíka. V závere programu sa prítomní presunuli do kultúrneho domu, kde nasledovala beseda s hosťami Agnesou Solčianskou, Jozefom Havettom a Eduardom Grečnerom, ktorú viedol Michal Kočiš, interný doktorand Katedry kulturológie FF UKF v Nitre. Následné premietanie dokumentárneho filmu M. Škopa a J. Johanidesa Slávnosť osamelej palmy bolo perličkou na záver programu. Jednak kvôli výborne spracovanému dokumentu, jednak kvôli tomu, že sa v ňom spoznali viacerí účinkujúci Vozokančania a mnohí ho mali možnosť vidieť po prvýkrát. Podujatím sa niesla priateľská atmosféra, a tak ako Elo veril v zázraky, aj toto podujatie bolo pre nás zúčastnených malým zázrakom. Sme radi, že nás svojou účasťou prišli podporiť aj zástupcovia zo Slovenského filmového ústavu, ktorí celé podujatie zaznamenávali – Petra Macháliková, Robert Šulák a Dušan Merc. Tiež predseda Nitrianskej krajskej rady MS Ľubomír Kleštinec a predseda Okresnej rady MS Juraj Gajdoš.
Pri realizácii podujatia ďakujeme za finančnú podporu Nitrianskemu samosprávnemu kraju a Matici slovenskej. Jozefovi Haringovi a jeho manželke Oľge Haringovej, ktorá je zároveň predsedníčkou Miestneho odboru MS Janíkovce, ďakujeme za podporu a vyhotovenie pamätnej tabule. Zároveň ďakujeme ostatným partnerom podujatia – Slovenskému filmovému ústavu, Katedre kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Novému divadlu a Obecnému úradu Veľké Vozokany.

Mgr. Nikola Rechtorisová,
Dom MS v Nitre

 Príhovor podpredsedu NSK a poslanca NR SR Mariána Kéryho

Príhovor podpredsedu NSK a poslanca NR SR Mariána Kéryho

Odhalenie pamätnej tabule: Veronika Bilicová a Jozef Havetta

Odhalenie pamätnej tabule: Veronika Bilicová a Jozef Havetta

 Pietna spomienka pri hrobe Ela Havettu: Predseda MO MS Veľké Vozokany Jozef Havetta a riaditeľka Domu MS v Nitre Veronika Bilicová

Pietna spomienka pri hrobe Ela Havettu: Predseda MO MS Veľké Vozokany Jozef Havetta a riaditeľka Domu MS v Nitre Veronika Bilicová

Debata s hosťami: Zľava: Michal Kočiš, Eduard Grečner, Agnesa Solčianska, Jozef Havetta

Debata s hosťami: Zľava: Michal Kočiš, Eduard Grečner, Agnesa Solčianska, Jozef Havetta

Spomienková sv. omša

Spomienková sv. omša

 

2018-06-20T09:07:31+00:0020 júna 2018 |Nitriansky kraj|
X