Veľkolepé matičné podujatie celoslovenského charakteru zviditeľnilo Galantu.


/, Trnavský kraj/Veľkolepé matičné podujatie celoslovenského charakteru zviditeľnilo Galantu.

Galanta, 16. 11. 2016

Dňa 16. novembra 2016 sa uskutočnil v Galante IX. ročník galaprogramu pod názvom Trenčín Trnava, ruža voňavá, ktorý pravidelne organizuje Matica slovenská. Aj keď podutie prvotne vzniklo na základe dobrých vzťahov Trenčianskeho a Trnavského kraja, za roky organizácie pribúdali hostia aj z ostatných krajov Slovenska.
Bohatú mozaiku jednotlivých vstupov pomohli zabezpečiť riaditelia Domov Matice slovenskej, ktorí vybrali a odporučili účinkujúcich. Podujatím sprevádzal Jozef Šimonovič, v programe sa vystriedali rôzne žánre. Žilinský kraj prezentoval DFS Kolárik, nasledovali žiaci ZUŠ z Modry, ktorý zastúpili Bratislavský kraj hrou na violončele, baletom a írskymi tancami. Za Nitriansky kraj to bola hra na gitare a romantické balady, Trenčiansky kraj vyslal posla s prednesom básne Rodný môj kraj Valentína Beniaka a krátkym divadelným vstupom študentov Gymnázia I. Bellu v Handlovej, pod názvom Na pole – on. Trnavský kraj reprezentoval spev populárnej piesne mladučkou nádejnou speváčkou, žiačkou Pražského konzervatória Viktóriou Stachovou.
Srdcia aj uši divákov potešili Prešovskí heligonkári, piati starší páni, ktorí rozprúdili v sále dobrú náladu už na ľudovú nôtu. V tomto bode sa program prehupol k záveru, ktorí pomohol dotvoriť FS Jánošík z Fiľakova. Po odovzdaní symbolickej ruže a Pamätného listu riaditeľkou Domu MS a predsedom MO MS Galanta Ing. Pavlom Lehotským riaditeľovi Prievidzkého Domu MS Vlastimilovi Uhlárovi v Trenčianskom kraji bola misia podujatia splnená. V programe sa predstavili všetky kraje, vyjadrili sme nádej, že budúci rok sa podujatie uskutoční v Trenčianskom kraji a vzápätí vystúpil FS Dubina z Rožňavy.
V závere boli vyzvaných všetkých 100 účinkujúcich, aby sa zhromaždili na javisku, všetci diváci povstali a spoločne zaspievali matičnú hymnu Kto za pravdu horí a pridali aj obľúbenú pieseň
Na kráľovej holi. Diváci sa rozchádzali v povznesenej nálade s nádejou účasti aj v budúcnosti.

Zlatica Gažová
riaditeľka Domu MS Galanta

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

 

2016-11-21T16:10:35+00:0021 novembra 2016 |Trenčiansky kraj, Trnavský kraj|
X