Veľkonočné podujatie v Centre slovenskej kultúry v Užhorode


///Veľkonočné podujatie v Centre slovenskej kultúry v Užhorode

,V utorok, 31. marca 2015 v Centre slovenskej kultúry v Užhorode sa uskutočnila pekná už tradičná predveľkonočná akcia. Na pozvanie Matice slovenskej na Zakarpatsku medzi deti, ktoré sa zhromaždili v CSK zavítala umelkyňa z Užhorodu Jožina Iljinová. Umelkyňa, ktorá je dobre známa nie len v Užhorode, má slovenské korene a venuje sa krasliciam. Asi dve hodiny sa venovala deťom a učila ich rôznym technikám a technológiám zhotovenia kraslíc. Potom sa všetci premiestnili do konferenčnej sály, kde bola slávnostne otvorená výstava kraslíc nie len umelkyne ale i žiakov a taktiež rôznych výrobkov, zhotovených deťmi k Veľkonočným sviatkom. V sále bola takisto inštalovaná aj výstava obrazov maliarov slovenského pôvodu Zakarpatska. Otvoril výstavu a privítal prítomných predseda MS na Zakarpatzsku Jozef Hajniš. Okrem žiakov na otvorení, boli prítomný aj učitelia školy č. 4, so slovenským vyučovacím jazykom, rodičia, aktivisti MS na Zakarpatsku. Prišli aj pracovníci generálneho konzulátu SR v Užhorode a honorárny konzul Ukrajiny v SR Stanislav Obický. Prítomným sa prihovorila aj umelkyňa Jožina Iljinová, ktorá porozprávala o svojej záľube – maľovaní kraslíc, poďakovala sa organizátorom za pripravené podujatie. Prihovorila sa aj vyslaná učiteľka zo Slovenska Ľudmila Kapráľová, ktorá vysoko hodnotila podujatie a prínos pre zachovanie kresťanských tradícií. Na záver sa všetkým poďakoval Jozef Hajniš, zaželal radostné, pokojné a požehnané Veľkonočné sviatky.
,Výstava potrvá do konca apríla tak že sa s ňou môžu oboznámiť mnohí ďalší návštevníci a taktiež žiaci na hodinách etnografie a výtvarného umenia.
Užhorod, 31. 3. 2015

Informácia MS na Zakarpatsku

2015-05-18T22:30:52+00:0031 marca 2015 |Články zo slovenského života v zahraničí 2015|
X