Veľký záujem o putovnú výstavu „Slovenský ornament majstra Kostelníčka“

thumbnail

Košice, 22. 3. 2017

Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej pokračuje v realizácii putovnej výstavy „SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA“. Jej druhá tohtoročná etapa sa začala vernisážou v stredu 22.3.2017 v SPOJENEJ ŠKOLE SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV, ČORDÁKOVA 50, KOŠICE o 16.00 hod. Vernisáž pripravila a moderovala zástupkyňa riaditeľa Základnej umeleckej školy (súčasť Spojenej školy sv. Košických mučeníkov) Bc. Renáta Tóthová v spolupráci s riaditeľkou školy, RNDr. Adrianou Bariovou.
Na úvod vystúpili žiaci ZUŠ, hudobný sprievod zabezpečovali ich učitelia, resp. spolužiaci. Účinkujúci striedavo hrali na klavíri, husliach, violončele, flaute a akordeóne. Svoje umenie predviedli Barborka Šoltisová, Oliver Búgel, Miško Telepjan, Emka Černáková, Olivka Lacková, Lilianka Maričáková, Margarétka Tešľová, Kristínka Kolcunová, Janka Perháčová, Martinka Telepjanová a Viktória Onisková. Program pokračoval príhovorom kurátorky PhDr. Gabriely Čiasnohovej za SEM HUMNO. Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD. vystúpil za ZOR Matice slovenskej. Kurátorka výstavy v rámci vernisáže komentovala obsah vystavených 15-ich obrazov so 144-mi ukážkami z tvorby najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka (vlastným menom Štefan Kostelničak *14.2.1900 †19.9.1949). Vernisáž obohatila jednorazová výstavka vydavateľskej činnosti múzea HUMNO: 5 druhov príručiek „Škola ornamentu ...“, dekorované modlitby umelca, pamätné pohľadnice umelca, DVD s medailónom umelca a jeho ornamentikami z r. 1927 a 1934; 30 druhov tlačovín / skladačiek. Vystavovatelia ponúkli účinkujúcich i ostatných prítomných chutnými buchtami. Otvorenie výstavy ukončila riaditeľka školy RNDr. Adriana Bariová poďakovaním matičiarom Ing. Beatrice Korfantovej, Ing. Mgr. Antonovi Meteňkovi, PhD a odovzdaním kytice matičiarke, kurátorke výstavy Dr. G. Čiasnohovej.
Putovnú výstavu z tvorby majstra Kostelníčka obohacujú vystavené výtvarné práce žiakov výtvarného odboru vlastnej Základnej umeleckej školy. Výstava potrvá do 30.4.2017

Gabriela Čiasnohová a Anton Meteňko,
ZO regionalistiky MS

Foto: autor

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotogalériou (pdf)