Vernisáž a tvorivá dielňa Slovenského ornamentu majstra Kostelníčka v Žiline


//Vernisáž a tvorivá dielňa Slovenského ornamentu majstra Kostelníčka v Žiline

Vernisáž putovnej výstavy „Slovenský ornament majstra Kostelníčka“ sa uskutočnila v Dome Matice slovenskej v Žiline v podvečerných hodinách dňa 28. 3. 2019. Otvorila ju riaditeľka DMS, Ing. Katarína Kalanková. Tajomník Miestneho odboru Matice slovenskej v Žiline Mário Baculík v kroji a s fujarou privítal kurátorku výstavy zo Súkromného etnografického múzea Humno v Košiciach PhDr. Gabrielu Čiasnohovú. V bohatom kultúrnom programe vystúpili fujarista Mário Baculík; poetka a recitátorka Anna Dubovcová, folklórna spevácka skupina LÚČANKA z Lietavskej Lúčky a žiaci Súkromnej Základnej umeleckej školy zo Žiliny pod vedením pána riaditeľa Mgr. Petra Pipišáka. Kurátorka sa potom ujala slova a oboznámila prítomných s osudmi najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka (1900 – 1949). Stručne komentovala 144 ukážok z jeho tvorby od roku 1918 do roku 1948, vystavovaných na 15 obrazoch. Kurátorka odpovedala tiež na otázky zúčastnených. Vystavila aj produkty zo svojej dielne, zamerané na Kostelníčkov ornament, ornament slovenských insitných umelcov i vlastný ornament. Pani Alena Kuniaková z Únie žien, členka žilinskej Živeny, kurátorke blahoželala a poďakovala sa kyticou tulipánov i fľašou šampanského. Medzi divákmi bol okrem iných aj pán Ing. Pavol Jurecký, prapraprasynovec Janka Matúšku, eurytmistka Elena Schmutzová z Kolárovíc a iní. Pani riaditeľka Kalánková podávala na záver podujatia občerstvenie, pri ktorom sa prítomní rozhovorili o téme a vlastných stretnutiach s ornamentom a ľudovým umením vôbec.

Tvorivá dielňa „Škola ornamentu podľa Štefana Leonarda Kostelníčka“, ako sprievodné podujatie putovnej výstavy „Slovenský ornament majstra Kostelníčka“ sa uskutočnila v predpoludňajších hodinách dňa 29. 3. 2019 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Dagmar Kaššovej sa nej zúčastnilo 9 žiačok druhého stupňa Základnej umeleckej školy z Kysuckého Lieskovca, pod vedením pani učiteľky Dáše Horvátovej to bolo 8 žiačok druhého stupňa zo Základnej školy z Kysuckého Lieskovca a štyri dámy zo Základnej organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami z Kysuckého Lieskovca – vedúca Ľudmila Horváthová.

Dielňu otvorili: Mário Baculík za MO Matice slovenskej v Žiline a Mgr. Igor Košnár za ZUŠ Kysucký Lieskovec. Lektorka SEM HUMNO v Košiciach PhDr. Gabriela Čiasnohová v úvodnej teoretickej časti premietala medailón o ornamentalistovi Šefanovi Leonardovi Kostelníčkovi a jeho prvú Slovenskú ornamentiku z r. 1927, ktorú podrobne komentovala. Techniku obsluhovala slečna Silvia Hofericová, kultúrno-osvetová pracovníčka DMS. Vo výstavnej miestnosti si potom všetci popozerali vystavené ukážky z umelcovej tvorby a vypočuli výklad Dr. Čiasnohovej. Po menšej prestávke pokračovala tvorivá dielňa praktickou časťou. Žiačky i dospelí vyfarbovali ornamentálne predlohy pripravené lektorkou – dekorované písmo, rastlinný ornament. Pritom počúvali ďalší metodický výklad a rešpektovali pokyny lektorky. Na základe videného a počutého tvorili na záver vlastný ornament.

Gabriela Čiasnohová, ZO regionalistiky MS

Foto: autorka a Silvia Hofericová

Folklórna spevácka skupina LÚČANKA z Lietavskej Lúčky

Folklórna spevácka skupina LÚČANKA z Lietavskej Lúčky

 Fujarista Mário Baculík

Fujarista Mário Baculík

Dr. Čiasnohová predstavuje život a dielo Štefana L. Kostelníčka

Zanietené maliarky ornamentov

Žiačky zo Základnej školy z Kysuckého Lieskovca so svojím dielom

Žiačky zo Základnej školy z Kysuckého Lieskovca so svojím dielom
2019-04-04T15:06:30+00:004 apríla 2019 |Žilinský kraj|
X