Vianočný koncert „Dobrá novina“ v Králi


//Vianočný koncert „Dobrá novina“ v Králi

Kráľ,  23. 12. 2018

Priblížil sa krásny vianočný čas, všade už rozvoniavali medovníky, škorica, vianočný punč a túto vianočnú atmosféru spríjemnili matičiari, deti a ženský spevokol dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce vianočným koncertom „Dobrá novina“, ktorý pripravili v nedeľu 23. decembra 2018. Vianočná nálada sa vznášala po celom okolí, vianočné sviečky a ozdoby sa už trblietali na vianočnom stromčeku a čakali na prvých návštevníkov. Na 12. ročník vianočného koncertu sa tešili všetci, a tak sa poobede stretli v evanjelickom a. v. kostole v Králi, aby spoločne umocnili radostnú zvesť o Božom zasľúbení a narodení Ježiša Krista.
Koncert sa začal vystúpením ženského spevokolu pod dirigentskou taktovkou Zuzany Turisovej. Hudobným sprievodom poslúžili Ľubica Turisová ml., Dianka Slopovská, Ondrej Hruška a Zuzana Turisová. Kto sa chcel dozvedieť o nebeskej dielni, kde sa nachádza, čo v nej anjeli robia – toto tajomstvo necelej dvestovke prítomných divákov prezradili deti z detskej besiedky, na ktorej sa stretávajú každý piatok v zborovom dome ECAV v Králi. Scénku pretkanú koledami s deťmi z Kráľa, Aboviec, Čížu a Tornale pripravila a nacvičila Zuzana Hrušková. Po krásnom a milom vystúpení detí pokračoval vo svojom programe ženský spevokol dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce. Zaspievali známe aj menej známe vianočné piesne, koledy, kostolom sa ozývali vianočné melódie a všetci sa už tešili na prichádzajúci Štedrý večer a pokojné sviatky.
Na záver koncertu všetci účinkujúci – deti a členky spevokolu – spoločne zaspievali pieseň „Najkrajšie Vianoce“ a vyslali všetkým ľuďom dobrej vôle prosbu: „Tak ako nám nebeský Otec ponúka lásku, pokoj a radosť, šírme aj my okolo seba – všade tam, kde budeme – lásku, pokoj a radosť. Prajeme vám požehnané vianočné sviatky i celý blížiaci sa nový rok 2019.

 

Ing. Zuzana Hrušková,
členka MO MS v Králi

2019-01-10T16:14:08+00:0010 januára 2019 |Banskobystrický kraj|
X