Viete, čo je dychovka, viete čo sú dychy? Sú to prúdy nežností, sú to lásky vzdychy.


//Viete, čo je dychovka, viete čo sú dychy? Sú to prúdy nežností, sú to lásky vzdychy.

Šurany, december 2015

Týmito slovami sa otvárala šnúra sviatočných koncertov v réžii či spolupráci s Domom Matice slovenskej Šurany.
Kolektívny člen hudobného odboru D MS detská dychová hudba Rosička zo ZUŠ T. Sládkoviča Šurany prispela svojim koncertom k slávnostnej atmosfére Osláv 20. výročia dychového orchestra Bánovčanka, kolektívneho člena MO MS Bánov. Bánovčanka prijala z rúk predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja vyznamenanie za rozvoj kultúry v kraji, na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti koncertujú oba dychové orchestre aj spoločne ako Veľký dychový orchester Bánovčanka s počtom 45 členov.
Hoci je Rosička oveľa mladšou dychovkou, jej koncert bol ozdobou aj na Vianočnom koncerte v KD Bánove a v ZUŠ Šurany.
Dom MS Šurany pripravil pre deti materských škôl tradičné vystúpenie s Mikulášom, ktorý si s deťmi zaspieval s harmonikou i gitarou, aby spoločne s deťmi v radosti prilákali sviatky lásky a pokoja.
Predvianočný čas patril aj spoločným posedením matičiarov v Dunajskej Strede a v Galante, kde zrealizovali Domy Matice slovenskej Galanta a Šurany Koncert dobrej nádeje v troch základných a materských školách. Deti pod vedením Dua Mrchane spolu s ochrankyňou ľudových tradícií detskou bábkou Medvedicou Maticou oslávili sviatočné chvíle v škole piesňami a vinšami. Plyšová, polmetrová Medvedica, oblečená vo vyšívanom kroji rozospievala všetkých pri známych ľudovkách a potešila deti veselou pesničkou O Čertíkovi. V nej čertík pokúšal deti, aby boli neposlušné a zmenili sa jeho súrodencov čertov. Deti sa pomocou textu piesne naučili čertíka nepočúvať ale v poslušnosti očakávať vianočné sviatky. Medvedica ich za to označila za usilovné včeličky, ktoré práve ona Matica ochraňuje, lebo slovo matica znamená po srbsky včelí úľ, či včeliu kráľovnú pre usilovné včely, vďaka ktorým máme zdravý med. Všetky deti boli ako včielky, lebo každý z nich prispel na Koncerte dobrej nádeje svojou radosťou a spevom tak, ako to robia včielky.
Matici slovenskej bude patriť aj vystúpenie na Troch kráľoch. Kolektívny člen MO MS Bánov dychová hudba Kesanka prispeje svojimi novodobými koledami na koncerte vo Františkánskom kostole v Nových Zámkoch. Matičné zimné sviatky v D MS Šurany teda začali i končia dychovým umením, ktoré jednoznačne dýcha na ľudí lásku a rozdáva prostredníctvom hudby radosť, pohodu a dobrú náladu, ktorých je pre život treba tak ako soli.
„Vianoce prichádzajú ako najkrajší sviatok roka, aby nás všetkých potešili a po nich sa spoločne tešíme na nový rok, v ktorom máme možnosť dobehnúť všetko to, čo nám v roku predchádzajúcom ušlo.“ , povedala na koncertoch, ktoré moderovala, riaditeľka D MS Šurany Miroslava Kozárová a pridala svoje novoročné želanie: „Sviatky Božie pominuli, ľuďom šťastie nadelili. Priniesli nám lásku sem, aby kvitla celá zem ako jedna RODINA. Šťastie ľudí ZAČÍNA v každom roku vždy a znova. Tak nech nás v ňom LÁSKA chová!“

MKS

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2016-01-26T10:20:24+00:0031 decembra 2015 |Nitriansky kraj|
X