„Virosla som na valale“


//„Virosla som na valale“

Župčany, 22. 7. 2018

Týmto sloganom sa začali oslavy Dedinskej folklórnej skupiny Záborský zo Župčian, ktorý si pripravil naozaj vyčerpávajúci program ukážok zo zvykov a obyčajov horného Šariša od pytačiek až po svadbu aj krstiny. Podujatie sa uskutočnilo dňa 22.7.2018 na pódiu v miestnom parku.
Táto folklórna skupina, ktorá pôsobí pri Miestnom odbore MS v Župčanoch oslávila v spomínaný deň už dvadsať rokov od svojho založenia. Venujú sa najmä obradovému folklóru a snažia sa zachovať autentickosť starých zvykov a tradícií z tejto oblasti. Toto krásne jubileum s nimi prišli osláviť aj ďalšie známe folklórne skupiny medzi inými aj Ľudová hudba Stana Baláža a FS Raslavičan obe z Raslavíc, ktorí úzko spolupracujú už dlhšiu dobu a podujatia sa aj preto radi zúčastnili. Ďalej v programe účinkovali deti zo ZUŠ vo Veľkom Šariši, ĽH Bratríkovci z Chmeľovca a ako v úvode tak aj v závere so svojim programom vystúpila jubilujúca Dedinská folklórna skupina Záborský pod vedením pani Márie Germuškovej, ktorá súbor založila a vedie od svojho počiatku. Okrem iných gratulantov sa pripojili so svojim vrúcnym blahoželaním aj zástupcovia Matice slovenskej, a to Mgr. Sláva Jurková riaditeľka Domu MS v Prešove a predseda Miestneho odboru MS v Župčanoch, aby odovzdali v mene predsedu MS srdečný pozdrav a krásne ocenenie k tomuto výročiu Cenu predsedu Matice slovenskej a poďakovali im za to, že sú dlhoročnými šíriteľmi folklóru, tradícií i zvykov zo šarišského regiónu. V závere si všetci gratulanti aj jubilujúca Dedinská folklórna skupina Záborský spoločne zaspievali „Živio, živio… Sto rokov, sto rokov, nech žije žije nám…“

Mgr. Sláva Jurková,
riaditeľka DMS Prešov

2018-08-10T09:33:53+00:0010 augusta 2018 |Prešovský kraj|
X