Vivodzene kačura


//Vivodzene kačura

Bardejov, 1. 3. 2019

Originálna ľudová tradícia, typická pre mesto Bardejov, zabavila v piatkové popoludnie 1. marca 2019 stovky ľudí.
Kolorit týchto našich tradičných zvykov a ukončenie fašiangov tvorila ukážka pravej zabíjačky, ochutnávka čerstvých zabíjačkových špecialít a, samozrejme, bohatý kultúrny program.
Aj tento rok boli súčasťou „kačurovskej“ veselice na bardejovskom Radničnom námestí ľudová hostina a zábava. Vyvrcholením slávnosti bol folklórny sprievod na čele s bardejovským kačurom, ktorý zabúchal na dvere radnice a od bardejovského richtára si vypýtal povolenie na zábavu.
„Vivodzeňe kačura“ bol posledný fašiangový tanec na tzv. sedliackom bále, fašiangovej zábave sedliackej vrstvy v Bardejove.
Tancovali na hudobnú melódiu, ktorá sa inokedy nehrala. Tanečníkov vyberala rada starejších a tanec organizoval tzv. „kačur“ – šikovný, dobrý tanečník a vtipný mládenec, ktorý žartoval a udržiaval dobrú náladu.
Bol oblečený v kroji a na hlave mal masku prišitú na klobúk, ktorý bol obkrútený slameným povrieslom a za ním bolo zastoknuté kačacie krídlo.
Pred samotnou tancovačkou mládenci podkúvali dievky i nevesty, aby mohli dobre tancovať.
Ľudový rozprávač Janko Bortník z Lenartova nám humorným slovom okomentoval priebeh zabíjačky. Nechýbali ani tradičné kačurovské kreple a mocná slivovica, ktorými nás ponúkali folkloristi zo skupiny Sami sebe. Na pódiu pred návštevníkmi bardejovského kačura vystúpil aj Matičný klub heligonkárov pod vedením p. Dušana Pribulu, ktorí nám predviedli originálne heligonkárske umenie obohatené tradičnými ľudovými piesňami.
Po tomto vystúpení Radničné námestie ožilo hudbou, spevom a tancom v podaní FS Hažlínčanka z Hažlína, ktorá po povolení predvádzala na námestí tradície podkúvania a holenia. Folklórne popoludnie patrilo na pódiu FS Bartošovske parobci i dzivčata, matičiarom z OMM Bartošovce.

Záver kačurovského dňa patril cimbalovej ľudovej hudbe Muzikanci Raslavické. Tešíme sa veľkej priazni návštevníkov a opäť o rok na Vivodzení kačura.

Mgr. Gabriela Kaščáková

2019-03-07T15:32:32+00:007 marca 2019 |Prešovský kraj|
X