Všetko najlepšie pán Komandera


//Všetko najlepšie pán Komandera

Liptovský Mikuláš, 3. 7. 2018

Miestny odbor Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši pripravil pre jedného zo svojich členov milé prekvapenie. Najstarší matičiar v meste, pán Karol Komandera, sa 3. júla dožil úctyhodného veku 95 rokov. Pri tejto príležitosti pripravil výbor MO MS milé spoločenské posedenie s jubilantom. Podujatie sa uskutočnilo v Dome MS v Liptovskom Mikuláši 4. júla 2018. Celé podujatie moderoval člen výboru, spisovateľ Peter Vrlík. V úvode predstavil v krátkosti prítomného jubilanta.
Karol Komandera sa narodil dňa 3. júla 1923 vo Vrútkach. Pochádzal zo starej francúzskej hugenotskej rodiny, ktorá sa musela vysťahovať pred náboženským prenasledovaním do Nemecka. Odtiaľ v roku 1879 prichádza na Slovensko ako rušňovodič starý otec Karol Komanderu, Paul Komander. Nemecký cisár poslal na výpomoc Františkovi Jozefovi I. pár osvedčených špecialistov. Paul Komander bol jedným z prvých rušňovodičov, ktorí uskutočnili jazdu z Vrútok do Košíc po známej Bohumínsko-košickej železnici. Pri železnici pracoval aj Komanderov otec. Rodina sa koncom dvadsiatych rokov presťahovala do Liptovského Mikuláša. Tu Karol Komandera navštevoval základnú školu a Gymnázium Michala Miloslava Hodžu. Aktívne sa zapojil do Hodžovho samovzdelávacieho krúžku. Učili ho profesori zvučných mien, akademický maliar Holeček, český spisovateľ Žák (Cesta do študákovej duše), Alfonz Bednár, Július Lenko, Ľudovít Šenšel. Na gymnáziu pričuchol aj k divadelnému umeniu. Ako ochotník hrával v Spolku podtatranských akademikov. Režijne ich viedol neskorší režisér Slovenskej televízie Ivan Teren. Slávnou sa stala ich inscenácia Dostojevského Zločin a trest. V roku 1944 jej šiesty obraz zahrali na doskách Slovenského národného divadla pred predstaviteľmi vtedajšej vlády, na čele s prezidentom Jozefom Tisom. Po vojne začal pracovať v zdravotnej poisťovni (krankasa) a potom ako dlhoročný správca mikulášskej nemocnice sa podieľal na jej chode, ale aj zveľaďovaní. Divadlu zostal verný. Stál pri zrode slávneho Divadelného súboru Gašpara Fejérpataky-Belopotockého, kde si zahral v niektorých hrách z domácej i svetovej klasiky. Spolu zo svojím priateľom, spolužiakom z gymnázia a zanieteným divadelníkom Ivanom Šenšelom, stáli pri zrode Zväzu divadelných ochotníkov Slovenska, kde dlhé roky zastával funkciu predsedu revíznej komisie.
Pán Karol Komandera vstúpil do Matice slovenskej ako 19-ročný v roku 1942, a tak je v tejto našej národnej inštitúcii už 76 rokov. Ako jeden z mála stál pri obnovení činnosti Miestneho odboru v Liptovskom Mikuláši po roku 1989. Veľmi svedomito vykonával funkciu tajomníka výboru. Pán Komandera ani vo vysokom veku nezaháľa a aktívne sa zúčastňuje na všetkých matičných, ale aj kultúrnych podujatiach v meste. Za svoju prácu bol ocenený viacerými vyznamenaniami, aj matičnými. Najviac si však cení ocenenie ministerstva kultúry a to Zaslúžilý pracovník kultúry. Škoda, že sa tento titul udeľoval len pred rokom 1989, i dnes by sa našli ľudia, ktorí by si ho zaslúžili.
Po predstavení jubilanta položil moderátor podujatia Peter Vrlík pár otázok pánovi Komanderovi, ktorý na ne veľmi rád odpovedal. V kultúrnom programe mu vlastnú báseň zarecitoval básnik Jozef Daník, báseň predniesli aj Zdenka Matějková a Etela Trégerová. O hudobnú časť sa postaral harmonikár Ján Lizúch a spevák Ján Richter. Potom už nasledovali gratulácie od predsedu MO MS Ferdinanda Chovanca, riaditeľky Liptovského kultúrneho strediska Miroslavy Palanovej a metodičky pre divadlo Evy Štofčíkovej, od predstaviteľov Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika, riaditeľky Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého, priateľov divadelníkov. Jubilantovi prišiel zablahoželať aj člen MO MS a zároveň primátor mesta Ján Blcháč. Mikulášsky matičiari si tak dôstojným spôsobom pripomenuli významné jubileum svojho najstaršieho člena. A vzdali hold človeku, ktorý tak veľa urobil nielen pre kultúru v meste, ale aj pre našu najstaršiu národnú a kultúrnu ustanovizeň – Maticu slovenskú.

(PSVP)

Článok spolu s fotografiami (doc)

2018-07-20T14:29:18+00:0020 júla 2018 |Žilinský kraj|
X