VYDARENÉ MATIČNÉ PODUJATIE V RUŽINOVE (55. výročie založenia Zahraničnej Matice slovenskej)


//VYDARENÉ MATIČNÉ PODUJATIE V RUŽINOVE (55. výročie založenia Zahraničnej Matice slovenskej)

Vo štvrtok 9. októbra 2014 sa konalo v Ružinove slávnostné podujatie, venované 55. výročiu založenia Zahraničnej Matice slovenskej. Súčasťou bohatej programovej ponuky boli okrem prednášok pracovníkov MS Petra Cabadaja a Pavla Pareničku umelecký prednes v neopakovateľnom podaní prvého podpredsedu MS Jozefa Šimonoviča, vystúpenie kapely Cabo, ktorá hrá zhudobnené verše našich básnikov, a primietnutie filmového dokumentu o J. C. Hronskom Osud plný trpkosti.

Predseda MS Marián Tkáč vo svojom vstupnom príhovore pripomenul, prečo vznikla Zahraničná MS a aktualizoval jej myšlienkový odkaz z pohľadu dnešných kultúrnych a duchovných potrieb. Početnému publiku sa v úvode prihovoril aj správca MS Maroš Smolec, ktorý akcentoval nezastupiteľný význam svojho predchodcu J. C. Hronského pri príprave a naplnení jeho vlastného zámeru založiť Zahraničnú MS. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že Hronský svoju víziu Zahraničnej MS spájal od prvých chvíľ s elimináciou politického rozmeru a politikárčenia v jej činnosti. Na zakladajúcom valnom zhromaždení 12. decembra 1959 predniesol v Buenos Aires aj tieto pamätné slová: „Dnes zapisujeme Maticu slovenskú do dejín po tretí raz. Aj keď nie na Slovensku, kde by na život mala mať najvyššie právo, aj keď nie pod tým istým menom a nie v takých rozmeroch, ako si ju vybudoval národ na Slovensku. I musíme si byť vedomí, že preberáme na seba veľkú zodpovednosť. Zodpovednosť pred minulosťou národa, teda i pred minulosťou Matice Moysesa a Kuzmányho, zodpovednosť pred prítomnosťou slovenského osudu a nadovšetko zodpovednosť pred tou časťou národa, ktorá doma nemôže sa priznávať ani vlastnej matke, ani svojim dejinám, nemôže žiť svojím, duchom, ani klásť zdravé semeno do brázd, aby dužnelo, rástlo a slúžilo budúcim slovenským pokoleniam… Vedomí sme si toho, že Zahraničnú Maticu slovenskú čakajú ťažkosti, vieme, že sme roztratení, poznáme boj o každodenný chlieb. Istí sme si, že potrebujeme mnoho trpezlivosti, ani ľahostajnosť nás neprekvapí, lebo veríme v široké porozumenie našich kultúrnych pracovníkov i v porozumenie povedomých Slovákov, že Zahraničnú Maticu slovenskú budú pokladať za vec slovenskej cti.“,

Aj keď sa v konečnom dôsledku citované Hronského slová nenaplnili, Zahraničná MS predsa len zohrala dôležitú úlohu v procese posilňovania a propagácie myšlienky slovenskej štátnej samostatnosti. Touto ideou vytrvalo žili osobnosti, ktoré stáli pri zrode Zahraničnej MS a v krajne zložitých existenčných podmienkach rozvíjali jej činnosť. Nechýbali medzi nimi ani naši významní poeti Rudolf Dilong a Gorazd Zvonický, ktorých básne na podujatí v Ružinove recitoval Jozef Šimonovič. Pôsobivú zhudobnenú verziu veršov spomínaných tvorcov zas ponúkla skupina Cabo.
Na vydarenej akcii v Ružinove sa zúčastnili nielen matičiari z Bratislavy a okolia, ale aj stovka študentov Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici. Spoločne si mohli vychutnať atraktívny multižánrový program, ktorý jasne naznačil, akým smerom by sa mala Matica slovenská uberať pri propagácii významných udalostí a osobností našich národných dejín. Vnímaví mladí ľudia vedia spontánne oceniť podujatie, ktoré to reflektuje nenásilne a moderným spôsobom.
Bratislava, 9. 10. 2014

2015-05-24T16:26:30+00:009 októbra 2014 |Bratislavský kraj|
X