Vydarený 24. ročník okr. kola súťaže v prednese slov. povestí Šaliansky Maťko v Spišskej Novej Vsi

thumbnail

Spišská Nová Ves, 24. 1.  2017

Dňa 24.1. 2017 usporiadal Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi v poradí už 24. ročník súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Okresného kola súťaže sa tento rok zúčastnilo 40 súťažiacich. Okresné kolo Šalianskeho Maťka prebehlo v troch súťažných kategóriách. Súťažiaci tento rok preukázali vynikajúce výkony, čoho dôkazom je aj pozitívne zhodnotenie súťaže porotou, ktorá ocenila stúpajúcu úroveň prednesu, kvalitný a pestrý výber ukážok.
I. kategória žiaci 2. - 3. ročníka ZŠ
II. kategória žiaci 4. - 5. ročníka ZŠ
III. kategória žiaci 6. - 7. ročníka ZŠ
Výsledky:
1. kategória:
1. miesto- Alexandra Hudáčeková - ZŠ Komenského Spišská Nová Ves
2. miesto- Tomáš Šimonovič - ZŠ sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves
3. miesto- Matej Kokoruďa - ZŠ Nejedlého Spišská Nová Ves
2. kategória:
1. miesto- Adela Leibiczerová - ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves
2. miesto- Sarah Ogurčáková - ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves
3. miesto- Filip Tomaščík - ZŠ Lipová Spišská Nová Ves
3. kategória:
1. miesto- Katarína Brejčáková - ZŠ Nejedlého Spišská Nová Ves
2. miesto- Sofia Kenderová - ZŠ Komenského Smižany
3. miesto- Nina Hamráková - ZŠ Komenského Spišská Nová Ves
3 súťažiaci, ktorí sa umiestnili vo svojej kategórii na prvých miestach postúpili do krajského kola súťaže Šaliansky Maťko v Košiciach. Okrem iného, súťažiaci v každej kategórii získali veľmi hodnotné ceny, ktoré poskytol DMS Spišská Nová Ves. DMS Spišská Nová Ves týmto ďakuje porotcom, ktorí objektívne hodnotili výkony súťažiacich. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník.

Mgr. Rastislav Zacher, PhD.
riaditeľ DMS Spišská Nová Ves

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia