Vydarený Matičný deň na ZŠ s materskou školou v Slanci


//Vydarený Matičný deň na ZŠ s materskou školou v Slanci

Po dlhých šiestich rokoch zavítali medzi slaneckých matičiarov, ktorého členmi sú najmä učitelia z tamojšej Základnej školy s materskou školou v Slanci , matičiari a matičiarky z Košíc.
V tejto prekrásnej škole sa uskutočnil v kultúrnej sále Matičný deň , spojený so Slávnostnou akadémiou k velikánovi slovenských národných dejín Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému, ktorého otec patril medzi najvýznamnejších národovcov, a nebol to nikto iný ako Jozef Miloslav Hurban, ktorý spolu s velikánom slovenského národa Ľudovítom Štúrom a M.M.Hodžom sa stretli v roku 1843 na fare v Hlbokom a dohodli sa na uzákonení spisovnej slovenčiny.
O slávnostnú akadémiu bol tak obrovský záujem, že sa žiaci s vyšších ročníkov dožadovali vstupu do sály, ale pre nedostatok miesta sa bude musieť na mnohé žiadosti triednych učiteľov a ich žiakov Slávnostná akadémia k S.H.Vajanskému opakovať ku koncu septembra.
Matičný deň v Slanci otvorili hlavný organizátor matičného sviatku v Slanci – predseda MO MS Košiacich – Myslave František Mrva , spolu s predsedníčkou MO MS v Slanci Mgr. Dankou Bittóovou a zástupkyňou riaditeľky školy – Mgr. Slávkou Breznianovou. Bol zastúpený aj Obecný úrad v Slanci -vedúcou za odbory a kultúru obce Slanec – Mgr. Milenou Marinčákovou. Starosta obce a riaditeľka školy sa museli zúčastniť celokrajskej konferencie školstva v Herľanoch.
Na úvod slávnostnej akadémie vystúpili slávne Matičiarky z MO MS Košice – Západ pod vedením ich predsedníčky MO MS Milky Nôtovej . Po ich vystúpení predniesol referát o slávnej histórii Matice slovenskej František Mrva
Potom už nasledovala samotná slávnostná akadémia, aj s audio dokumentami o živote a diele tohto velikána slovenského národného života.
Domáci žiaci , ktorí s pripraveným pásmom o živote a diele S.H. Vajanského účinkovali sa zhostili prednesu na jednotku. Nedá nám aby sme nespomenuli ich mená . Boli to Benjamin Hajda, Zuzana Belová / dcéra starostu obce Slanec / a Simona Ičová.
V preplnenej sále nastalo veľké prekvapenie, keď predsedníčka MO MS Košice -Západ pani Milka Nôtová zaspievala ľudovú pieseň o Slanci. Ona túto pieseň sama zložila aj jej dala hudobný podklad. Zúčastnená šéfka kultúry obce Jasov okamžite prosila , aby mohla pieseň ukázať starostovi a obecnému zastupiteľstvu.
Ďalej nasledovala slávnostná chvíľa keď hlavný organizátor matičného podujatia odovzdal od samotného predsedu Matice slovenskej / MS/ Ing. Mariána Tkáča, PhD -predsedníčke MO MS v Slanci Mgr. Danke Bittóovej -Diplom Matice slovenskej a hodnotné knižné publikácie z Vydavateľstva MS, za jej poctivú a neúnavnú prácu v Matici slovenskej. Predseda MO MS Košice -Myslava František Mrva odovzdal MO MS v Slanci hodnotné knihy, ktoré budú slúžiť ako ceny na matičné akcie v tomto roku . František Mrva ocenil Národnými kalendármi 2016 nielen Matičiarky z Košíc, ale aj žiakov školy, ktorí vystúpili s nádherným pásmom o živote a diele Svetozára Hurbana Vajanského.
Na záver slávnostnej akadémie ešte zaspievali Matičiarky krásne ľudové piesne a za veľkého potlesku boli matiční hostia z Košíc odmenení krásnymi výrobkami pletených košíčkov a nádherných kvetov, ktorí im z vďaky vyrobili šťastné deti z domácej školy v Slanci.

V Slanci 29. júna 2016
predseda MO MS Košice -Myslava Ing. František Mrva
článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotografiami (pdf)

2016-06-30T12:12:37+00:0030 júna 2016 |Košický kraj|
X