Vyhlásenie účastníkov kolokvia o poslaní Slovenska v treťom tisícročí


//Vyhlásenie účastníkov kolokvia o poslaní Slovenska v treťom tisícročí

My, účastníci kolokvia o poslaní Slovenska v treťom tisícročí, konanom pri príležitosti 25. výročia prijatia výzvy Šesťdesiatjeden krokov k slovenskej identite, ktorá stála na jeseň 1990 na začiatku úsilia o slovenskú samostatnosť, uvedomujeme si potrebu formulovania poslania Slovenska v tomto čase.
Oceňujeme pozitíva, dosiahnuté v poslednom štvrťstoročí, ale vyjadrujeme aj znepokojenie nad stavom sveta, Európy i Slovenska, a vyzývame všetky vplyvné sily slovenskej spoločnosti, zvolených predstaviteľov štátnej moci a samospráv, predstaviteľov cirkví, pedagógov, inteligenciu technickú i humánnu, aby hľadali odpovede na výzvy súčasnosti v osvedčených hodnotách, vďaka ktorým tento národ prežil a prekonal všetky nástrahy dejín. Sme povinní hľadať vhodný postoj Slovenska, ako štátu, ktorý od 1. júla toho roku bude predsedať Európskej únii, k aktuálnej situácii v Európe i vo svete, charakteristickej pojmovým i morálnym chaosom. Tak ako v časoch tureckých výbojov na prelome stredoveku a novoveku účinne pomôcť brániť Európu.
Pamätajme pritom i na slová Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý pred 170 rokmi vydal prvé číslo Slovenských pohľadov, a žiadal v ňom rozvinúť slovanskú vedu, ktorá nebude v rozpore s vierou, ale naopak: každá skutočná, pravdivá veda privádza k Bohu; ktorá nebude merať svet rozumom odtrhnutým od človeka, ale ľudským srdcom.
Sme presvedčení, že Slovensko a Slováci majú predpoklady pre vlastnú prosperitu, ale aj pre zjednocovanie zdravých síl Európy, osobitne Slovanov, v záujme udržania jej tradičných hodnôt. Je tu opätovne čas, aby slovenská inteligencia pomenúvala veci priamo a otvorene hovorila zodpovedným za Slovensko pravdu. V záujme toho potrebujeme vrátiť na národnú pôdu naše verejnoprávne médiá, aby sme presadzovali nám vlastné princípy dobra, podpory života a nie smrti.
Slovenky a Slováci! Konajme v záujme nášho národa, v záujme mieru, európskej civilizácie, založenej na slobode jednotlivca, rodiny, národa a štátu.

V Bratislave 24. februára 2016.

Vyhlásenie (pdf)

foto: PhDr.  Ivan Paška

foto: PhDr. Ivan Paška

 

2016-02-26T16:42:35+00:0026 februára 2016 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X