Vyhlásenie účastníkov matičného okrúhleho stola o verejnoprávnosti slovenských médií


//Vyhlásenie účastníkov matičného okrúhleho stola o verejnoprávnosti slovenských médií

Dnes sa na pôde Domu kultúry Ružinov v Bratislave konal prvý zo série celoročných Okrúhlych stolov Matice slovenskej 2014. Témou boli: Verejnoprávne médiá a ich prínos pre slovenskú spoločnosť. Diskusie sa zúčastnilo 48 signatárov, ktorí zhodne vyjadrili nespokojnosť s kvalititatívnou úrovňou predovšetkým televíznej časti Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). V takmer trojhodinovej otvorenej diskusii analyzovali skutkový stav a navrhovali i riešenia. Ako uviedol, predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek, v RTVS je čo naprávať a vyzval prítomných, aby sa so svojimi požiadavkami obrátili na Radu RTVS, kde dokážu presadiť svoje požiadavky. Účastníci matičného okrúhleho stola s poľutovaním konštatovali, že pozvaní predstavitelia RTVS, Rady RTVS a príslušných rezortov či inštitúcií sa na diskusii nezúčastnili, a preto prijali toto vyhlásenie:

1. Vo vysielaní RTVS sa nedodržujú princípy verejnoprávnosti, ktoré definuje zákon.
2. Budeme iniciovať rokovanie Rady RTVS a vedenia RTVS s vedením Matice slovenskej.
3. Vyzývame príslušné orgány NR SR, hlavne Výbor NR SR pre kultúru a médiá, aby sa zaoberali stavom v programovom zameraní RTVS.
4. Žiadame, aby sa do pripravovaného zákona o RTVS, resp. jeho novely, dostala presná záväzná štruktúra vysielania RTVS, ako aj sankcie za jej nedodržiavanie a porušovanie verejnoprávnosti.
5. Podľa výsledkov rokovaní využijeme svoje ústavné právo na presadenie princípov verejnoprávnosti vo vysielaní RTVS.

V Bratislave 30. januára 2014.

Za účastníkov:
Maroš Smolec,
moderátor
matičného okrúhleho stola

2018-11-08T18:04:00+00:0030 januára 2014 |Nezaradené|
X