„Vyhodnotenie roka 2017“


//„Vyhodnotenie roka 2017“

Košice, 15. 12. 2017

Dňa 15. 12. 2017 sa uskutočnilo podujatie pod názvom „Vyhodnotenie roka 2017“, kde v úvode predniesla báseň moderátorka podujatia Barbora Repková. Privítala prítomných hostí a ďalej odovzdala slovo riaditeľovi DMS Košice Michalovi Matečkovi, ktorý zhodnotil činnosť Domu MS v Košiciach ako aj spolupráca s Miestnymi odbormi v Košiciach a okolí. Vyzdvihol úspechy a dôležité míľniky tohto roka a poukázal i na miesta, kde by sa dalo vylepšiť. Ako najväčšie a veľmi významné podujatie bolo vyzdvihnuté odhalenie busty a pamätnej tabule J. M. Hurbanovi na Hlavnej ulici v Košiciach, ktoré sa konalo v septembri tohto roku. Podujatiu predchádzal aj seminár o J. M. Hurbanovi, ktorý sa konal v marci tohto roku a výstupom bol zborník. Spomenutá bola tiež oslava 25. výročia Deklarácie zvrchovanosti SR, kultúrno-spoločenským podujatím „Vatra zvrchovanosti“, ako aj ďalšie vydarené podujatia, ktoré sa konali tohto roku.
Následne bolo štedré vianočné pohostenie v podobe kapustnice spolu s bohatým kultúrnym programom, o ktorý sa postarali spevácke skupiny Matičiarky a folklórna skupina Studzenka, ktorá prišla z Plechotíc v honom počte. V priebehu programu ešte vyvstala jedna milá povinnosť, a to oceniť tri matičiarky, za ich dlhoročnú a oddanú činnosť v Matici slovenskej a to konkrétne v rámci MO MS Košice – Sever. Matičiari si so súborom zaspievali, niektorí i zatancovali. Atmosféra bola veľmi priateľská a matičiari využili túto príležitosť aby si aj popriali pekné sviatky. V závere si všetci, pod taktovou hudobníkov zo Studzenky, zaspievali Tichú noc.

ThLic. Martina Hockicková
Foto: ThLic. Martina Hockicková

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2017-12-23T14:17:30+00:0023 decembra 2017 |Košický kraj|
X