Výročie Mateja Čvikotu


//Výročie Mateja Čvikotu

Matej Čvikota je jednou z osobností obce Valča, ktoré zdieľajú úctu a obdiv za celoživotné dielo. Pochádza zo známej šafraníckej a kupeckej rodiny Čvikotovcov. Jeho otec Ignác Čvikota, narodený 20. 5. 1817 vo Valči, kde aj zomrel 9. 8. 1890. Ako šafraník podnikal cesty najmä do európskej a ázijskej časti Ruska. Styk s tunajším obyvateľstvom ovplyvnil jeho pohľad na slovanskú vzájomnosť a upevnil národné povedomie, ktorému podriadil svoj život. Bol richtárom obce Valča (1868), zakladajúci člen Matice slovenskej, patrón Znievskeho gymnázia a podporovateľ národných akcií.
Jeho syn Matej Čvikota pokračoval v rodinnej tradícii. Živil sa kupectvom. Ako väčšina turčianskych obchodníkov kupoval tovar v známom veľkoobchode Országh vo Waršave, ktorý tiež pochádzal z Valče Bol štedrým darcom pre obec a m.i. zakúpil aj hasičskú striekačku a celý majetok venoval na národné ciele ako napr. na úhradu tlačových sporov MS v období zostrenej maďarizácie . Príbuzenstvo s Jánom Čvikotom – lekárom a národovcom, zakladateľom Matice slovenskej v Prievidzi a priateľa S.H. Vajanského bolo podnetom pre vytvorenie epitafu na náhrobok. Mateja Čvikotu. Epitaf z jeho pera v niekoľkých veršoch charakterizuje túto vzácnu osobnosť:

Či si rástol z rodnej pôdy
v sladkom lone otčiny, 
či Ťa hnala tvrdá suďba 
v šíre Rusov roviny.
Plamennou si dušou ľúbil 
slovenský svoj drahý rod,
či temna hrobu poslal si mu 
krutých námah sladký plod
S.H.Vajanský

Náhrobok vyhotovil kamenár F.Lahola z Lipt. sv. Mikuláša. Je zaradený ako miestna kultúrna pamiatka, Jeho stav nezodpovedal historickej hodnote a nedostáva sa mu, okrem občasného zásahu matičiarov, žiadnej starostlivosti. Skupina troch náhrobkov v ohrade bola naklonená a zarastená nežiadúcou vegetáciou. Toto nedalo pokoj bývalému správcovi pohrebiska J.M., ktorý ťažké náhrobky narovnal a pre pripravovanú pripomienku spomenutého výročia vykonal renováciu náhrobkov Mateja a Ignáca. Tá spočívala z vybrúsenia hrdze, ktorá sa zažrala do mramora z obnažených želiez, vyčistenia písma od machu a iných nečistôt, vyzlátenia, zostavenia a ukotvenia rozpadnutého kríža na pôvodné miesto, Hoci je ešte priestor pre ďalšie opravy ostatných náhrobkov ako aj kovovej ohrady, je súčasný stav podstatne dôstojnejším oproti pôvodnému. Prácu, ktorá trvala 6 dní a náklady na materiál činili cca 3 € okrem dodaného vykonávateľom opravy, pozitívne ohodnotila aj poslankyňa OZ a zástupkyňa starostky obce Ing. Mária Valaštíková pri náhodnej návšteve pohrebiska. Zostalo ešte odstrániť nežiadúcu vegetáciu, s čím sa vysporiadali matičiari.
Takto obnovené náhrobky boli pripravené na akt položenia venca na jeho hrob, ktorý pripravili členovia MO Matice slovenskej vo Valči na deň 24. apríla v predvečer 115 výročia úmrtia. Okrem skupinky matičiarov sa pietneho aktu zúčastnila aj Ing. Eva Spevárová zo Žiliny s priateľmi, priamy potomok rodu Čvikota (po praslici ) . V príhovore priblížila niektoré podrobnosti potomstva Mateja Čvikotu. Nešetrila slovami vďaky a obdivom za starostlivosť o hroby významných rodákov. Predseda MO MS Valča Ján Lučan a Margita Durčány oboznámili s poznatkami, ktoré sú známe zo zistení nášho odboru. Hostia si v závere návštevy so záujmom prehliadli aj orientačnú tabuľu v obci, ktorá mapuje olejkárske domy a je na nej aj historická fotografia rodného domu Mateja Čvikotu.

Jaromír Meriač

Literatúra: Halaša,P.: To naše Dŕžavie, Život Turca, 10, 1969, č.5, s.3,

Nekrológy  Nár. Noviny, 34, 1903, č.53 a 54, s.4.

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

2018-05-14T15:11:13+00:0014 mája 2018 |Žilinský kraj|
X