Výročie narodenia T. H. Florina v Dolnom Kubíne


//Výročie narodenia T. H. Florina v Dolnom Kubíne

Dolný Kubín, 10. 4. 2018

Spomienkové podujatie k 110. výročiu narodenia Thea Herkeeľa Florina zrealizovalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Matica slovenská v Martine a Dolnom Kubíne, v rámci cyklu Rodom a srdcom z Oravy, ktorým Oravské kultúrne stredisko dlhodobo prezentuje a propaguje kultúrno-historický potenciál a osobnosti regiónu. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia. Pripomenuli sme si, že Theo Herkeľ Florin, vlastným menom Teodor Herkeľ, sa narodil 10. apríla 1908 v Dolnom Kubíne, kde 11. marca 1973 aj zomrel. Prvé práce začal tvoriť a publikovať už počas štúdia v Dolnom Kubíne, neskôr pôsobil ako publicista, redaktor a diplomat. Slávnostné podujatie, na ktorom odznelo množstvo známych aj neznámych faktov o dolnokubínskom básnikovi T. H. Florinovi, hudobne obohatilo trio Mišky Dibdiakovej zo ZUŠ Ivana Ballu, ale aj prednes Natálie Laššákovej, tohtoročnej víťazky okresného kola Hviezdoslavovho Kubína. Florin, ktorý stál roky pri organizovaní Hviezdoslavových Kubínov, si mohol tak zhora vypočuť v jej podaní Spev Louisa Maria Ranalda zo zbierky Oheň na Potomacu. Darčekom pre špeciálneho hosťa, Florinovho priateľa Ľubomíra Feldeka, bol prednes ukážky z jeho knihy Moja žena Oľga. Prítomní študenti aj ľudia, ktorí sú milovníci kultúry a na podujatie prišli, si mohli tvorbu oboch literárnych bardov pozrieť aj vo výstavných vitrínach. Verejnosť, mládež aj zástupcovia Maice slovenskej z Istebného prežili pekný pripomienkový deň. Orava nezabúda na svojich dejateľov. Aj pozvaný Ľubomír Feldek nezabudol publikum nonšalantne pobaviť vtipnými historkami z Florinovho súkromia: „Florin bol neobyčajne vzdelaný, pôvabne výstredný človek, ktorý sa svojou homosexualitou netajil, ba rád o nej rozprával.“ Pozastavil sa však nad tým, ako sa v tom čase „od buka do buka“ zatváralo do väzenia. Spomína si, ako Florina pobyt vo väzbe poznačil nielen fyzicky, ale aj psychicky. Rovnako ako Feldek, aj ďalší rečníci hovorili o ťažkých Florinových časoch v období normalizácie. Pavol Parenička, literárny historik Matice slovenskej v Martine, predstavil Životný príbeh T. H. Florina, jeho život v Paríži a Londýne, jeho kariéru diplomata vo Washingtone. Peter Cabadaj, spisovateľ a vedecký pracovník Matice slovenskej, rozobral Thea H. Florina ako básnika. Ako povedal, „Florin bol skutočne sentimentálnym pútnikom a jeho tvorbu charakterizovalo často večné blúdenie a tuláctvo poznačené životnou vykoľajenosťou, ustavičným hľadaním strateného šťastia a domova“.

Pavol Stuchlý

predseda Mo MS Istebné

2018-04-13T15:20:52+00:0013 apríla 2018 |Žilinský kraj|
X