Výročná členská schôdza MO MS Valaská za rok 2018


//Výročná členská schôdza MO MS Valaská za rok 2018

Valaská, 25. 1. 2019

Výbor zvolal na 25. 1. 2019 VČS pre svojich členov, sympatizantov a priateľov MS. Na začiatku zasadania si prítomní zaspievali hymnu MS Kto za pravdu horí, nasledoval kultúrny program žiakov ZUŠ pod vedením pani učiteľky Vlasty Pastorkovej. Po schválení programu predseda MO MS predložil návrh stanov na schválenie (stanovy boli k nahliadnutiu týždeň pred schôdzou na nástenke na námestí). Nasledovali správy o činnosti MO MS (PaedDr. Magera), spevokolu Lipka (Mgr. Badinková), ako aj správy o počte členskej základne MO MS (Mgr. Hanková) a spevokolu Lipka (Mgr. Badinková). Prostredníctvom obecných novín ste si mohli prehľadne prečítať v rubrike Matičný hlas naše aktivity za rok 2018.
K prítomným sa prihovoril 1. podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska, predseda finančnej komisie Ing. Ján Dundovič, predsedkyňa MO JDS Viera Sedláková a starosta obce Mgr. Peter Jenča. Najbúrlivejšou časťou schôdze bola diskusia. Člen výboru PaedDr. Dušan Sliačan vyjadril veľké sklamanie z nečinnosti týkajúcej sa dehonestácie štátneho znaku na hokejových dresoch Slovenskej reprezentácie. MO MS prijal uznesenie, že napíše otvorený list s kritikou na kompetentné orgány štátnej správy.
Súčasťou piatkového stretnutia bola aj prezentácia publikácií a propagačného materiálu z vydavateľstva MS, ktorú zabezpečil Dom MS v Banskej Bystrici. Veľmi nás teší, že na zasadaní boli zastúpení aj naši kolektívni členovia – MŠ, ZŠ J. Simana a OUI vo Valaskej. Na zasadaní si prítomní členovia vypočuli predbežný plán práce na rok 2019, ktorý sa bude podľa aktuálnych potrieb dopĺňať.
Všetkým Vám ĎAKUJEME za podporu, priateľské a povzbudivé slová, za nápady a námety, ale aj za slová kritiky, lebo tie nás posúvajú dopredu! Za finančnú a materiálnu pomoc ĎAKUJEME bývalému vedeniu obce, ako aj vedeniu Matici Slovenskej v Martine. Pevne veríme, že nové vedenie obce bude matičnej myšlienke naklonené a podporí naše aktivity aj v tomto roku.

 

Výbor MO MS Valaská

2019-02-01T14:59:08+00:001 februára 2019 |Banskobystrický kraj|
X