Výročná schôdza odboru Mladej Matice


//Výročná schôdza odboru Mladej Matice

Zvolen, 4. 5. 2018

Dňa 4. mája 2018 sa konala výročná schôdza odboru Mladej Matice vo Zvolene. Členovia Mladej Matice sa spolu stretávajú už 2 roky. Odvtedy narástol počet členov až trojnásobne. Zahájili sme naše rokovanie a následne vyhodnotili činnosť OMM za rok 2017. Predseda oboznámil prítomných členov s plánom a časovým harmonogramom akcií OMM na rok 2018, ktorý členovia OMM schválili a už len doplnili novými nápadmi ako podujatia zlepšiť. Jednou z hlavných činností, ktorej sa venovala pozornosť je akcia Cyklojazdy SNP, počas ktorej mala zabezpečiť program aj Mladá Matica a tým sa prezentovať pred širšou verejnosťou. V závere výročnej schôdze boli prijatí noví členovia odboru Mladej Matice a predseda ukončil rokovanie radostným volaním „SLOVANSTVU ZDAR.“

Ondrej Baranec

2018-05-10T15:38:56+00:0010 mája 2018 |Banskobystrický kraj|
X