Výročná schôdza v MO MS v Bratislave – Dúbravka


//Výročná schôdza v MO MS v Bratislave – Dúbravka

Dňa 3. 12. – MO MS v Bratislave – Dúbravka na výročnej schôdzi bilancoval svoju činnosť od valného zhromaždenia roku 2017 pod vedením nového predsedu PhDr. F. Švába.
KC Fontána na Ožvoldíkovej v slávnostnom vianočnom šate čakala na matičiarov, hostí a deti. Po privítaní starostu Zaťoviča, jeho zástupcu Ľ. Krajčíra, zástupcov médií a ďalších hostí a prítomných vystúpil s kultúrnym programom súbor Matice slovenskej a nechýbal ani detský folklórny súbor Nádej z Čárova, Kuklova a Smolinského, ktorý svojím programom rozveselil a potešili všetkých. Deti mali radosť z Mikuláša, ktorý im rozdal darčeky.
Po peknom vstupe sa ujal slova predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, ktorý vo svojej správe zhodnotil činnosť za uplynulé obdobie. Pripomenul 300. výročie narodenia A. F. Kollára, slovenského Sokrata v službách Márie Terézie, besedu so spisovateľom J. Banášom, prednášku o vzniku ČSR a Deklaráciu slovenského národa, prednesenú doc. PhDr. Ivanom Mrvom, taktiež sľubnú spoluprácu so ZŠ, kde si žiaci pripomenuli prierez života spisovateľky Kristy Bendovej, ktorá na sklonku života žila v Dúbravke. Podujatie aj s premietnutím filmu bolo usporiadané pri príležitosti 95. výročia od úmrtia. Vydarená bola i poznávacia exkurzia pre žiakov z menej podnetného prostredia, ktorú Matica uskutočnila v spolupráci so sociálnym odborom. Žiaci i matičiari boli v Oponiciach vo veľkej historickej knižnici a v Brodzanoch v Múzeu A. S. Puškina.
Najbohatšiu činnosť vyvíjal súbor Matice slovenskej, ktorý vystupoval na podujatiach v Dúbravke i v Trnave až osemnásťkrát. Matičiari sa zúčastňovali i na rôznych súťažiach, ako napr. Dúbravka moja, kde obsadili 2. miesto, športových podujatiach, v ktorých tiež získali popredné ocenenia.
Po prijatých uzneseniach sa predseda MS poďakoval všetkým, ktorí aktívne a finančne prispeli k zveľadeniu činnosti MO MS v Dúbravke a poprial všetkým šťastné a veselé vianočné sviatky.

Kveta Slyšková

 

2018-12-13T12:04:52+00:0013 decembra 2018 |Bratislavský kraj|
X