Výstava “Kalvárie a krížové cesty na Slovensku” v Našiciach


///Výstava “Kalvárie a krížové cesty na Slovensku” v Našiciach

Slovenské kultúrne centrum Našice, v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Záhrebe, usporiadalo vo Vlastivednom múzeu v Našiciach vernisáž “Kalvárie a krížové cesty na Slovensku”. Výstava je pripravená Pamiatkovým úradom SR. Do Chorvátska sa dostala prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Chorvátsku, a v Našiciach je usporiadaná s podporou mesta Našice. Predstavuje Kalvárie a krížové cesty z historického hľadiska v ich lepších časoch, no zároveň upozorňuje aj na ich súčasnú situáciu so snahou prispieť k oživeniu významu, aký im v rámci kultúrno-duchovného dedičstva dnešného Slovenska, ale aj širšie chápaného priestoru strednej Európy, patrí. Výstava približuje šírenie myšlienok o vzniku kalvárií od neskorého stredoveku znázornením významných skupín z nemeckého a talianskeho priestoru až po skorobarokové diela z poľského a rakúskeho územia. Podujatie otvoril farár z farnosti sv. Marka evanjelistu Nedjeljko Androš. Kalvárie a krížové cesty – téma tejto výstavy znázorňuje posledné momenty zo života Ježiša s dôrazom na jeho cestu na Golgotu, kde bol ukrižovaný. Pán farár Androš vyjadril nádej, že návštevníkov výstava pripraví, aby aj sami, predovšetkým v tomto pôstnom čase, boli pripravení prijať svoj kríž, ale aj pomôcť iným, aby ho nosili. Prítomných oslovil aj primátor mesta Našice Krešimir Žagar, predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra a riaditeľka našického múzea Silvija Lučevnjak, ktorá zdôraznila vynikajúcu dlhoročnú spoluprácu so Slovenským kultúrnym centrom Našice. Riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kralj Vukšić medzi prítomnými pozdravila aj členku Rady pre národnostné menšiny ChR a tajomníčku Zväzu Slovákov Branku Baksa, vedúcu Ústrednej knižnice Slovákov v ChR Ružicu Vinčak a vedúcu výtvarnej skupiny Kontrast Anicu Popović. Výstava bola prezentovaná v mnohých krajinách sveta, v ktorých žijú Slováci a skôr ako prišla do Chorvátska, ju mohli záujemcovia vidieť v Moskve. V Chorvátsku už bola predstavená v Rijeke, a po 11. marci bude prezentovaná v Lipovlianoch a Zadare.

Dr. sc. Sandra Kralj Vukšić
článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2016-05-16T15:37:14+00:0023 februára 2016 |Články zo slovenského života v zahraničí 2016|
X