Výstava obrazov a kresieb p. Miroslava Hrdličku


//Výstava obrazov a kresieb p. Miroslava Hrdličku

Lučenec, 6. 8. 2018

V Dome Matice slovenskej v Lučenci prebieha  počas letného obdobia výstava obrazov a kresieb domáceho neprofesionálneho maliara p. Miroslava Hrdličku, 86 ročného rodáka z Lučenca.
Výstava, ktorá prináša prierez jeho celoživotnou tvorbou, začala vernisážou dňa 6.8.2018 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Lučenci. Slávnostne ju otvorila pani Miroslava Podhorová, poverená riaditeľka Domu Matice slovenskej v Lučenci, ktorá zároveň privítala autora aj prítomných.
Následne samotný autor porozprával prítomným o svojom živote a tvorbe. Kresbe aj maľbe sa venoval už od detstva. Neskôr na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici vyštudoval odbor  výtvarná výchova, ktorý vyučoval na základných školách až do odchodu na dôchodok v roku 1994. V rámci svojej tvorby využíval farby anilínové, temperové, olejové, vodové, akrylové. Hlavnou témou jeho diela je  príroda, dedinské prostredie, kultúrne a historické pamiatky, ktoré sa nachádzajú v rámci celého Slovenska. Časť tvorby je zameraná na zátišia, nechýbajú ani zvieracie motívy. Tému morského prostredia – spomienky na dovolenky v bývalej Juhoslávii, zachytil autor na súbore 10 obrazov. Ako otec, starý otec, pedagóg maľoval a kreslil aj pre deti, na výstave je sprístupnená cca stovka kresieb s detskými motívmi. Pán Hrdlička  vytvoril aj množstvo karikatúr a komixov, rád by uvítal možnosť ich publikácie napr. v regionálnej tlači.
Atmosféru slávnostného otvorenia výstavy obrazov a kresieb doplnilo aj hudobné vystúpenie tanečníkov z DFS Jánošík z Fiľakova.
Maľby, kresby, linoryty budú verejnosti budú sprístupnené  v malej galérii Matice Slovenskej v Lučenci, Rázusova 33 až do 7. septembra 2018.

Miroslava Podhorová

2018-08-10T08:38:07+00:0010 augusta 2018 |Banskobystrický kraj|
X