Výstava olejomalieb „Lesy a roviny“ v DMS Lučenec


//Výstava olejomalieb „Lesy a roviny“ v DMS Lučenec

Lučenec, 11. 9. 2018

Dňa 11. 9. 2018 sa v Dome Matice slovenskej v Lučenci uskutočnila vernisáž výstavy olejomalieb slovenského akademického maliara Michala Ďurovku, ktorý žije v Srbsku. Jej názov „Lesy a roviny“ obsahuje dva cykly obrazov s prírodnou tematikou.
Výstavu otvorila poverená riaditeľka Domu Matice slovenskej v Lučenci Miroslava Podhorová. Na úvod privítala vzácnych hostí, krajanov zo Srbska, slovenského maliara, výtvarného pedagóga a publicistu Michala Ďurovku a kurátora výstavy Vladimíra Valentíka, ďalej členky MO MS, predsedníčku výboru Mgr. Ľudmilu Lacovú a PhDr. Janku Beránekovú, lučenského amatérskeho maliara Miroslava Hrdličku, ako aj ďalších vyznávačov výtvarného umenia z Lučenca a blízkeho okolia.
Vystavené výtvarné diela Michala Ďurovku odborne prítomným návštevníkom predstavil kurátor výstavy – pedagóg a výtvarný kritik Vladimír Valentík a zároveň ich oboznámil aj so životopisom autora. Michal Ďurovka (1972) sa narodil v Novom Sade. Základnú školu Ľudovíta Štúra skončil v Kysáči a Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Maliarstvo vyštudoval na Akadémii umení v Novom Sade. Je členom Zväzu združenia výtvarných umelcov Vojvodiny (SULUV) a Združenia výtvarných umelcov Srbska (ULUS). Svoju tvorbu prezentoval už na 26 samostatných a 86 kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Na Slovensku sa s jeho tvorbou už mohli oboznámiť obyvatelia Bratislavy, Detvy, Nitry, Fiľakova. Jeho diela sa nachádzajú v rôznych galerijných a súkromných zbierkach. Ako výtvarný pedagóg pracuje v Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči, kde býva. Zaoberá sa tiež publicistikou.
Podľa kurátora výstavy po abstraktnom prejave zakladajúcom sa na kompozícii rôznofarebných plôch sa autor rozhodol byť v maľbe konkrétnejší a bližšie k empirickému svetu. Novú maľbu aplikoval na dva cykly obrazov, ktoré jasne možno vnímať ako les alebo asociačne ako rovinu. Po kompozičnom konfrontovaní farebných plôch často nepravidelných tvarov využil vo voľnejšom prelínaní rôzne odtiene základných alebo vyvodených farieb v horizontálnej polohe. Tieto rovinné výjavy majú silnú citovú podfarbenosť a divák ich môže vnímať ako jedinečnú hudbu roviny, ktorá umožňuje umelecky ju zažiť a preniknúť do jej podstaty. V druhom cykle k dominantným horizontálnym pohybom štetca rovinných výjavov pridal autor vertikálne plochy a významovo sa presunul z roviny do lesa. To bola vlastne maliarova umelecká cesta. Hrou základných výtvarných prvkov a postupov prišiel k výjavom lesa. Aj ten je jednoznačne definovaný na základe citových hodnôt farieb a ich farebného odstupňovania i konfrontácie.
Samotný autor doplnil informácie o svojom živote i tvorbe. Skonštatoval, že maľovanie a kresba ho zaujímali od detstva, v čom ho podporovali rodičia, a je rád, že sa mu splnil detský sen stať sa maliarom. Tvorí vo svojom ateliéri a námety čerpá z okolitej prírody. Uviedol, že sa venuje aj perokresbe, kresbe uhľom, ceruzou alebo kombinácii techník (uhoľ, pastel a lavírovaný tuš) a vytvoril súbor diel – portrétov – podobizní svojich príbuzných, priateľov, známych, ale i modelov z akadémie, ktoré tiež vystavuje na výstavách.
Prítomných najviac zaujali diela: Zobúdzanie prírody, Jeseň v lese, Oranžová melódia lesa, Fialová melódia lesa, z druhého cyklu Pod snehom, Pole lásky, Sen o rovine a Modrá rovina.
Atmosféru slávnostného otvorenia vernisáže spríjemnil tanec a spev členov DFS Jánošík z Fiľakova, na heligónke ich sprevádzal Tomáš Škorňa zo Seliec.
Záverečné slovo patrilo Michalovi Ďurovkovi, ktorý sa poďakoval prítomným za účasť, členom DFS Jánošík za hudobný program a vedeniu Domu MS a MO MS v Lučenci za pomoc pri zorganizovaní výstavy, ktorá potrvá do 11. 10. 2018.
Výstavu organizačne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenský kultúrny klub v Srbsku a Galéria SND v Kysáči.
Po skončení akcie sa hostia zo Srbska zúčastnili na prehliadke pamiatok a pamätihodností mesta Lučenec, ako aj sídiel kultúrnych inštitúcií, za účasti zamestnancov Domu MS v Lučenci.

 

Miroslava Podhorová,
pov. riaditeľka DMS Lučenec

2018-09-18T09:00:34+00:0018 septembra 2018 |Banskobystrický kraj|
X