Výstava slovenského ornamentu v Rybníku

thumbnail

Rybník, 15. 9. 2018

Miestny odbor Matice slovenskej v Rybníku pripravil 15. septembra 2018 v rámci Vinobrania výstavu Miloša ZVERINU a jeho spolupracovníkov ČARO SLOVENSKÉHO ORNAMENTU. Výstava bola venovaná téme Slovenského ľudového ornamentu majstra Štefana L. Kostelničáka a Staroslovienskej symboliky doplnených o autorské fotografie Miloša Zverinu zachytávajúce zaujímavé miesta slovensko-slovanského sveta (Skaly Doubuša, Tatranské pleso, Kriváň, okolie Nitry, skalu Budzogáň, Terchovskú dolinu, rieku Dunajec, skanzen Zuberec, Malý Dunaj, vrch Zobor, hradisko Bojná, jaskyňu Čertova pec, hradisko Mikulčice a pod.). V rámci výstavy sa konali tvorivé dielne pre deti i dospelých zamerané na maľovanie ornamentov. I takto sa matičiari snažia napĺňať výrok Štefana L. Kostelničáka „Cvičením ornamentálnej výzdoby dosahuje sa zušľachťovanie ducha a srdca mládeže.“

Výbor MO MS