Výstava tvorivosti pedagógov materských škôl regiónu Žilina


//Výstava tvorivosti pedagógov materských škôl regiónu Žilina

Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Žilina v spolupráci s DMS Žilina zorganizovali pri príležitosti DŇA UČITEĽOV vo výstavnej sále 25. 3. – 26. 3. 2019 jedinečnú Výstavu tvorivosti pedagógov materských škôl. Teší nás, že sa nám spoločnými silami podarilo zrealizovať pilotný projekt ako 1. ročník tvorivosti a zručností pedagógov materských škôl. Do výstavy sa aktívne zapojilo 12 kreatívnych pani učiteliek MŠ – vystavovateliek z regiónu Žilina aj s vlastnými tvorivými dielňami: Metamorfózy ovčieho rúna, Gombíkovo, Doplnky k hrám detí, Prírodné mydlá, Medovníky, Veľká noc, Z klenotnice minulosti, Čarovanie s priadzou, Kulisy a rekvizity, Paličkovaná čipka, Pre najmenších a Čipkované variácie. Svojou tvorivosťou nás aj verejnosť upútali panie učiteľky materských škôl: Balková R., Holešová I., Krčmáriková A., Bučányová J., Mazáňová L., Kapusniaková A., Smržová Ľ., Afanasová P., Pobehová M., Chudejová Ľ., Kršková M., Kurtová M.

Výstavu tvorivosti pedagógov materských škôl a slávnostnú vernisáž s hodnotným kultúrnym programom prišli podporiť i vzácni hostia zo ŠŠI pani inšpektorka PaedDr. B. Ftorková, PhD., riaditeľka DMS v Žiline Ing. K. Kalánková, predsedníčka SPV – región Žilina PaedDr. R. Balková, riaditeľka MŠ Jarná J. Mikolajová, profesorka SOŠPG z Turčianskych Teplíc pani Mgr. M. Machilová a laureátka Vansovej Lomničky a prvá predsedníčka SPV pani A. Dubovcová.

Veríme, že naša výstava sa stane každoročnou marcovou pravidelnosťou a poctou všetkým kreatívnym a tvorivým učiteľom a učiteľkám. Tešíme sa o rok dovidenia.

Mgr. Ivana Holešová,
Ing. Katarína Kalanková

SPV – región Žilina (vedúca projektu VTPMŠ)

2019-04-15T08:41:29+00:009 apríla 2019 |Žilinský kraj|
X