Významné jubileum Evy Kristinovej


//Významné jubileum Evy Kristinovej

Členovia MO MS Bratislava Staré mesto si na svojom stretnutí, 13.8.2018 v matičnej knižnici na Grosslingovej ulici pripomenuli a malým kultúrnym programom oslávili 90  narodeniny Evy Kristinovej. Všetci, ktorí sa v tento deň zišli na matičnej pôde prišli vzdať hold žene, ktorá slovenskému dramatickému umeniu, ale i slovenskému národnému dianiu, zasvätila celý svoj život. Na doskách SND, vo filme a v televízii vytvorila množstvo krásnych dramatických postáv domáceho a svetového repertoáru.  Posledné roky sa naplno oddala pozdvihnutiu národného povedomia svojich rodákov, účinkovala na stovkách matičných podujatí, ktoré si bez jej prítomnosti ani nevieme predstaviť. Jej recitačné majstrovstvo patrí ku klenotom slovenského recitačného umenia a všetky jej verejné vystúpenia v ktorých sa vyznáva z lásky k vlasti sú svedectvom jej hlbokého citu k rodnej zemi a ukážkou vznešeného ducha tejto výnimočnej ženy. V krátkom kultúrnom programe vystúpili a recitovali umelci, Ida Rapaičová a Jozef Šimonovič.  Svoju báseň venoval oslávenkyni aj Dr. Jozef Darmo. Za výbor MS sa na podujatí zúčastnila Libuša Kľučková a Dáša Machalová, ktorá zároveň kultúrny program aj moderovala. Na tomto stretnutí boli prítomné aj netere jubilantky Evy Kristinovej. Účastníci odchádzali zo stretnutia obohatení slovom básnika, obohatení účasťou na oslave ženy, ktorá aj keď nebola osobne prítomná medzi nami, je navždy prítomná v našich mysliach. Zaželajme jej, aby lôžko, ku ktorému je v týchto dňoch pripútaná, nebolo príliš tvrdé. Aby nasledujúce dni, ktoré okolo nás plynú ju vždy našli takú, akú ju poznáme. Nebojácnu, odvážnu, radostnú a plnú nádeje. Jubilantka Eva Kristinová je stále aktívnou súčasťou života MS a zostáva neodmysliteľnou súčasťou slovenského národného zápasu o dôstojný život v  samostatnej a nezávislej slovenskej vlasti.

Dáša Machalová

2018-11-27T15:31:21+00:0031 augusta 2018 |Bratislavský kraj|
X