Významné ocenenie dlhoročných aktivít PhDr. Gabriely Čiasnohovej, členky ZO regionalistiky MS

thumbnail

Košice, 26. 5.  2017

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej v Ţiline, známy filatelista a zberateľ tvorby akademického maliara a ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka, Ing. Jozef Ďuriník, udelil PhDr. Gabriele Čiasnohovej PAMÄTNÝ LIST riaditeľa školy. Ocenil tým jej dlhoročné rôznorodé aktivity šírenia slovenského ornamentu umelca medzi školskou mládeţou, pedagógmi i širokou verejnosťou. PhDr. Gabriela Čiasnohová je dlhoročnou členkou Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej a lektorkou Súkromného etnografického múzea HUMNO v Košiciach.

Anton Meteňko, ZO regionalistiky MS

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotografiami (pdf)