Významné výročie slovenských evanjelikov


//Významné výročie slovenských evanjelikov

L. Mikuláš, 15. 4. 2018

Slovenskí evanjelici si dňa 15. apríla 2018 pripomenuli významné výročie. Pred 120 rokmi bol založený knihársky účastinársky spolok Tranoscius. Tento spolok vydával náboženskú literatúru, evanjelické časopisy a diela slovenských autorov, čo robí nepretržite od svojho založenia. V dopoludňajších hodinách sa konali slávnostné služby Božie za účasti generálneho biskupa Miloša Klátika. Najvyšší predstaviteľ slovenských evanjelikov sa k prítomným prihovoril slovami kázne Božieho slova. Zborový farár v Liptovskom Mikuláši Marián Bochnička privítal aj generálneho dozorcu Imricha Lukáča, biskupa Západného dištriktu Milana Krivdu, zástupcu dozorcu Západného dištriktu Slavomíra Hanusku, seniorku Liptovsko-oravského seniorátu Katarínu Hudákovú a primátora mesta Liptovský Mikuláš Jána Blcháča. Program umocnil precíteným prednesom majster Juraj Sarvaš. Celé služby Božie vysielala Slovenská televízia.
V popoludňajších hodinách sa v dramatickom pásme Petra Vrlíka V službe národa a cirkvi predstavili matiční divadelníci. V programe vystúpili Milan Stromko (Jur Janoška), Ján Richter (biskup), Juraj Španko (Ján Ružiak), Peter Vrlík (Rehor Uram-Podtatranský), Mária Ošková (matka), Pavlínka Ošková (Zuzka), Emka Pavelicová (Anička). Divadelníci z Matičnej divadelnej ochotníckej scény znovu dokázali, že vedia priblížiť historickú udalosť naozaj dôveryhodne. Divadelníci umelecky stvárnili zložité a neraz aj strastiplné okolnosti vzniku spolku Tranoscius. Réžiu prestavenia mala Eva Štofčíková. Primátor mesta ocenil predstaviteľov predstavenstva a vydavateľstva Tranoscia Jaroslava Merverta a Ľubomíra Turčana pamätnými listami. Odovzdávali sa aj ceny vydavateľstva za literatúru a literárnu vedu obdržali ich Martina Kováčiková, šéfredaktorka Evanjelického posla spod Tatier (Cenu Jur Janošku), Daniel Šovc (Cenu Emila Boleslava Lukáča), Jana Bodnárová (Cenu Ľudovíta Šenšela), vydavateľstvo udelilo ešte jednu Cenu Ľ. Šenšela, a to in memoriam literárnemu kritikovi Vladimírovi Petríkovi.
Druhá časť programu bola venovaná umeleckej koláži z tvorby autorov svetovej aj domácej literatúry, ktorých diela vyšli za posledných desať rokov vo vydavateľstve Tranoscius. Verše recitovali Zdenka Matějková, Kvetoslava Staroňová, Stanislav Šoučík a žiaci Spojenej evanjelickej školy v Liptovskom Mikuláši Ellen Diana Bednáriková, Johana Kaliská, Viktória HusarčíkováSamuel Grega. O hudobné osvieženie sa postarala speváčka Miroslava Smrečanová s klavírnym sprievodom Metoda Rakára. Odzneli diela Antonína Dvořáka, Johanna Sebastiana Bacha a Césara Francka. Slovenskí evanjelici si tak dôstojným spôsobom pripomenuli významné výročie svojho vydavateľstva, ktoré už 120 rokov šíri nielen duchovné slovo, ale predovšetkým slovenské slovo.

PETER VRLÍK

2018-05-09T15:08:24+00:009 mája 2018 |Žilinský kraj|
X