Vzájomná spolupráca MS s mnohými organizáciami na podujatiach vo Vranovskom regióne


//Vzájomná spolupráca MS s mnohými organizáciami na podujatiach vo Vranovskom regióne

Davidov, 8. 6. 2018

V priebehu mesiaca máj OP MS Vranov nad Topľou v spolupráci s MO MS Hencovce, DHZ Čičava, SZPB Vranov nad Topľou, KJD a CVČ Vranov nad Topľou zorganizovalo niekoľko spoločných podujatí pri príležitosti 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.
Dňa 8. 6. 2018 sa konala pietna spomienková slávnosť v Davidove v okrese Vranov nad Topľou. Pri pamätníku padlým osloboditeľom obce sa stretli členovia SZPB, Matice slovenskej, politických strán, obyvatelia obce, ale aj široká verejnosť. V úvode privítal prítomných starosta obce Jozef Vaľko. Akcia pokračovala slávnostným kladením vencov k pamätníku členmi čestnej stráže, ktorú tvorili matičiari z MO MS Hencovce pod vedením predsedníčky Jany Smoligovej. Akcia pokračovala spomienkovou slávnosťou nad obcou Davidov, časť Pod klinom, kde matičiari pripravili kultúrny program vo forme troch divadelných scénok z obdobia 2. sv. vojny. SZPB zabezpečili pohostenie pre všetkých účastníkov. Navarili chutný guľáš a zabezpečili občerstvenie. Kultúrnym spestrením bolo i vstúpenie matičnej speváckej skupiny Ružička, členmi KJD, ktorá nám spríjemňovala akciu svojím vystúpením formou tradičných slovenských piesní.
Dňa 9. 6. 2018 sa uskutočnila spomienková slávnosť v obci Čičava v spolupráci s obecným DHZ. Matičiari z MO MS Hencovce pri pamätníku osloboditeľov v obci zabezpečili čestnú stráž pri pietnej akcii kladenia vencov. Pri pamätníku hostí privítal zastupujúci starosta Dušan Vileník, neskôr sa davu prihovoril prednosta Okresného úradu Vranov nad Topľou Andrej Krišanda. Panachýdu za zosnulých osloboditeľov obce celebroval otec Laban. Po ukončení pietneho aktu podujatie pokračovalo v priestoroch pri fare. Po zaznení hymny SR, DHZ Čičava predviedol cvičný hasičský útok, postarali sa o pohostenie. Matičiari z Hencoviec predviedli ukážku poradovej prípravy, výzbroje, výstroja a krátku prednášku s témou z obdobia 2. svetovej vojny.
Ďalšou nesmierne dôležitou spoluprácou je i spolupráca MS s CVČ, kde dňa 3. 6. 2018 matičiari z Hencoviec na pozvanie riaditeľky CVČ prispeli svojou aktivitou k oslave MDD vo Vranove nad Topľou. Deti i dospelí mali možnosť potešiť sa pohľadom i nadobudnúť nové vedomosti prezentáciou, ktorú pripravili matičiari.
Veľkým prínosom pre región je vzájomná spolupráca s inými organizáciami. OP MS Vranov nad Topľou sa podieľa na rozvoji a uchovávaní tradícií a aktívne vyvíja spoločné činnosti s obcami, rozvíja vzťahy zo SZPB, DHZ, s politickými stranami, CVČ, Jednotou dôchodcov a s rôznymi inými organizáciami v regióne.

Miroslav Gešper

dav

 

 

2018-06-12T14:12:01+00:0012 júna 2018 |Prešovský kraj|
X