XXII. Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany

thumbnail

Chynorany, 4. - 6. 12. 2015

 

V dňoch 4. až 6.decembra 2015 sa v Chynoranoch stretli recitátori a priaznivci poézie z celého Slovenska na XXII. Slovenskom festivale poézie Beniakove Chynorany.
V spolupráci s inými inštitúciami sa významným pričinením na organizovaní a realizácii festivalu podieľali i Miestny odbor Matice slovenskej v Chynoranoch, Dom Matice slovenskej v Prievidzi a Dom Matice slovenskej v Košiciach. Jedným z organizátorov bola aj Matica slovenská, ktorá festival zaradila do hlavných aktivít v roku 2015. Hosťami festivalu boli členovia výboru Matice slovenskej Jozef Šimonovič, Stanislav Bajaník a Vlastimil Uhlár.
Táto najznámejšia a najvýznamnejšia chynorianska kultúrna udalosť aj v tomto roku okrem recitačnej finálovej súťaže zahŕňala viaceré sprievodné podujatia. Začala už v piatok večer spomienkovým večerom k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Podujatie pripravil Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci so Základnou školou Valentína Beniaka a miestnym speváckym zborom Benetky. V ich podaní zazneli národné piesne, žiačky základnej školy predviedli v celoslovenskej súťaži Hviezdoslavov Kubín ocenenú, zdramatizovanú báseň štúrovca Janka Kráľa Kríž a čiapka a spestrili program viacerými klavírnymi skladbami.
Zážitkom pre účastníkov spomienkového večera boli vystúpenia našich matičných hostí. Stanislav Bajaník svojou prednáškou Stopy Ľ. Štúra vo svete, založenou na dlhoročnej skúsenosti z matičnej práce medzi zahraničnými Slovákmi, poskytol informácie o úcte k Štúrovej činnosti a vplyve a sile jeho pamiatky na udržiavanie národného povedomia miliónov Slovákov niekoľkých generácii žijúcich v cudzine, či už bližšie k našim hraniciam alebo až v zámorí v Amerike či v Austrálii.
A potlesk neutíchal po recitáciách básní Valentína Beniaka a Milana Rúfusa v podaní herca, recitátora a dnes významného predstaviteľa Matice slovenskej Jozefa Šimonoviča. Bolo veľkým potešením pre prítomných počuť naživo jeho prednes, väčšine z nich známy iba z rozhlasových a televíznych prenosov alebo z nahrávok na zvukových nosičoch. Spolu s účastníkmi slávnostného večera sa mohli o jeho majstrovstve presvedčiť i účastníci nedeľnej svätej omše v nedeľu 6.decembra, obetovanej za účastníkov festivalu.
Súčasťou spomienkového večera bolo otvorenie výstavy obrazov známeho slovenského maliara a pedagóga Jozefa Jelenáka, ktorého sa umelec osobne zúčastnil.
Finálová súťaž v prednese poézie sa konala v peknom prostredí v sále Slovanského múzea A.S. Puškina v Brodzanoch. Do záverečnej časti festivalu sa kvalifikovalo 26 recitátorov v 3 kategóriách na základe výsledkov z krajských kôl uskutočnených v Modre, Topoľčanoch, Banskej Bystrici, Ružomberku a Košiciach, ktorých sa zúčastnilo viac ako sto recitátorov. Je potešujúce, že sa na výberových kolách v porovnaní s minulými ročníkmi zvýšil počet recitátorov najmä z radov mladej generácie.
V sobotu popoludní po ukončení prednesov si účastníci festivalu prehliadli chynoriansky Adventný jarmok a následne si pozreli priestory Pamätnej izby Valentína Beniaka a miestneho etnografického múzea. Večer ich v Katolíckom dome v Chynoranoch čakali dva programy –hudobný, v podaní charizmatického Martina Geišberga a komediálny „Jánošík dnes“ v prevedení členov chynorianskeho klubu Jednoty dôchodcov.

V nedeľu pokračoval program festivalu hodnotiacim seminárom a v popoludňajších hodinách slávnostným vyhlásením výsledkov.Víťazmi jednotlivých kategórií súťaže v umeleckom prednese XXII. Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany sa stali:
I. kategória ( do 15 rokov) - Linda SCHUCHMANNOVÁ, Komárno
II. kategória (do 20 rokov) - Frederika KAŠIAROVÁ, Dačov Lom
III. kategória( nad 20 rokov) - Marián GAJDOŠ, Chynorany
Individuálne ceny:

Cena starostky obce Chynorany za najlepší prednes básne Valentína Beniaka –
Radka SOĽÁROVÁ, Košice
Cena za objavnú dramaturgiu a invenčnú interpretáciu –
Marián GAJDOŠ, Chynorany
Cena Andreja Zábredského za najlepší prednes slovenskej klasiky –
Kristína JEŽOVÁ, Chynorany
Svojimi príhovormi XXII. Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany festivalu ukončili predseda odbornej poroty Richard Veselý, člen výboru Matice slovenskej a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Prievidzi Vlastimil Uhlár a predsedníčka OZ Beniakove Chynorany PhDr. Denisa Horváthová. Ocenili vysokú úroveň prednesu finalistov súťaže, priateľskú a milú atmosféru na všetkých podujatiach festivalu, poďakovali organizátorom a všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii podujatia za ich úsilie a starostlivosť počas celého tohtoročného festivalu.

Jozef Vacval
predseda MO MS Chynorany

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia