XXIII. Gorazdov literárny Prešov


//XXIII. Gorazdov literárny Prešov

Prešov, 1. 12. 2018

Začiatok vianočného adventu bol aj v tomto roku v živote začínajúcich literárnych autorov spätý so súťažou Gorazdov literárny Prešov, ktorá v svojej 23-ročnej tradícii patrí k jednej z najstarších literárnych súťaží. Aj v tomto roku sa stretli v priestoroch malej scény Divadla J. Záborského v Prešove autori, ktorí prispeli do tejto súťaže a ich práce boli ocenené ako najkvalitnejšie. Deň 1. december bol dňom, keď sa na jej pôde konalo slávnostne vyhlásenie výsledkov XXIII. ročníka Gorazdovho literárneho Prešova, celoštátnej súťaže v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy s medzinárodnou účasťou.
Vyhlasovateľmi podujatia boli Prešovský samosprávny kraj, Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti Prešov, Národné osvetové centrum Bratislava, Spoločnosť svätého Gorazda Bratislava, Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov. Spoluvyhlasovateľmi súťaže boli v tomto roku Cyrilo-metodská spoločnosť Bratislava, Gorazdus n. o. Prešov, Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov, Matica slovenská Martin, Oblastná rada Matice slovenskej Prešov, Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru, Spolok sv. Cyrila a Metoda Michalovce, Spolok sv. Vojtecha Trnava, Spolok slovenských spisovateľov a Svetové združenie Slovákov v zahraničí. Podujatie sa ako súčasť XXIX. svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2016 – 2025 konalo už po desiaty raz pod záštitou exprezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.
Súťaž si ako svoje základné ciele vymedzila prispieť k poznaniu života a diela sv. Gorazda, iniciovať tvorbu duchovnej poézie, prózy a drámy na Slovensku, vytvárať platformu pre odborné usmerňovanie predmetnej tvorby a tvorivého dialógu autorov. Tieto ciele zaujali aj v tomto roku mnohých autorov, o čom svedčí ich účasť na súťaži, ako aj úroveň zaslaných príspevkov. Súťaž bola vyhlásená v marci 2018 a do októbra sa do nej zapojilo 62 autorov z celého Slovenska.
Ich tvorbu hodnotila porota v zložení PhDr. Peter Karpinský, PhD., doc. Ján Gavura. PhD., a prof. Marta Součková, PhD., ktorí o umiestnení literárnych autorov rozhodli nasledovne:

 POÉZIA

  1. miesto: neudelené, 2. miesto: Lucia Čandíková (Stará Ľubovňa), Adam Kollár (Stará Ľubovňa), Marek Sopko (Bošany), 3. miesto: Marek Jaroš (Stará Ľubovňa), Barbora Langová (Stará Ľubovňa), Alex Zamborský (Prešov)

 ČESTNÉ UZNANIE:

Jana Cigániková (Slovenský Grob), Anna Lažová (Svidník), Magdaléna Martišková (Topoľčany), Zuzana Martišková (Topoľčany), Júlia Rakovská (Smolenice), Peter Šipoš (Topoľčany), Natália Timaniková (Stará Ľubovňa)

 PRÓZA

  1. miesto: Magdaléna Martišková (Topoľčany), 2. miesto: Kristián Lazarčík (Piešťany), 3. miesto: Zuzana Martišková (Topoľčany)

ČESTNÉ UZNANIE:

Jana Cigániková (Slovenský Grob), Natália Marková (Topoľčany)

DETSKÁ TVORBA

  1. miesto: Tina Strenková (Stará Ľubovňa), 2. miesto: Marianna Ibrahimi (Topoľčany), Ema Jeleňová (Stará Ľubovňa), Anna Semková (Bratislava)
  2. miesto: Soňa Čandíková (Stará Ľubovňa)

ČESTNÉ UZNANIE:

Bernadeta Barnovská (Stará Ľubovňa), Ema Fröhlichová (Stará Ľubovňa), Katrin Guregová (Stará Ľubovňa), Martina Kovalčíková (Stará Ľubovňa), Lenka Melcherová (Stará Ľubovňa), Katarína Melcherová (Stará Ľubovňa), Alica Vargová (Kapušany), Timon Angel Veverka (Stará Ľubovňa)

Cena neziskovej organizácie Gorazdus pri SSOŠ Elba v Prešove:

Marianna Ibrahimi (Topoľčany), Júlia Rakovská (Smolenice)

Cena Oblastnej rady Matice slovenskej v Prešove

Marek Sopko (Bošany), Alica Vargová (Kapušany)

 

K prítomným autorom sa prihovoril v zastúpení prešovského otca arcibiskupa , metropolitu Jána Babjaka kancelár a riaditeľ ABÚ Dipl.-Theol.Univ. Peter Lach, za Maticu slovenskú predseda prezídia Matice slovenskej PaedDr. Miroslav Holečko a PhDr. Ladislav Matisko.
V slávnostnom umeleckom programe vystúpil Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor pod vedením Valérie Hricovovej. V interpretácii Mgr. Annamárie Jerigovej zazneli básne autorov slovenskej katolíckej moderny. Texty víťazných poetov zarecitovali v podaní študentky ZUŠ M. Moyzesa v Prešove v réžii PaedDr. Márie Kuderjavej, PhD.
Po slávnostnom programe sa zúčastneným podaný slávnostný obed a v poobedňajších hodinách sa uskutočnil rozborový seminár s účasťou porotcov a autorov.
Všetci ocenení autori si odniesli do svojich domovov diplomy a zborník zostavený z ich prác, knižné publikácie a vecné ceny, ktoré im darovali vyhlasovatelia a spoluvyhlasovatelia súťaže. Podujatie z verejných fondov podporil FPU.
Gorazdov literárny Prešov v 23. ročníku svojej existencie opätovne potvrdil svoj význam v živote začínajúcich literárnych autorov. Veríme, že aj v nasledujúcom, dvadsiatom druhom ročníku sa tvorba autorov stane súčasťou gorazdovskej kultúrnej tradície a už dnes sa preto tešíme na stretnutia s novými textami a ich autormi.

PhDr. Dagmar Rusnáková,
metodička DJZ – útvar osvetovej činnosti

2018-12-14T11:05:50+00:0013 decembra 2018 |Prešovský kraj|
X