XXIV. svätourbanské slávnosti – sviatok vinohradníkov v Sebechleboch


//XXIV. svätourbanské slávnosti – sviatok vinohradníkov v Sebechleboch

26. 5. 2018, Stará Hora

Dňa 26. mája 2018 sa uskutočnila slávnosť venovaná patrónovi všetkých vinohradníkov svätému Urbanovi v obci Stará Hora. Počasie od ranného svitu po večer na slávnosti bolo požehnané, aby sladkosť vínnych bobúľ mohla len narastať. Ráno sa matičiari už dlhé roky stretávajú na omši v Kaplnke sv. Urbana, prosiac o požehnanie úrody hrozna. V poobedňajších hodinách si program pripravila regionálne známa Dychová hudba Sebechlebskí hudci. Folklórny program venovaný tradíciám spojeným s týmto vinárskym sviatkom pripravili folkloristi zo Sebechlieb, ale aj z neďalekej obce Hrušov. Za zmienku stojí, že mnohokrát kritizovaná RTVS tentoraz vyslala na podujatie redaktora Rádia Regina. Za úspešné zvládnutie organizácie slávnosti a vytvorenia príjemnej ľudovej atmosféry patrí vďaka hlavne predsedníčke MO MS Eve Kempovej, ktorá sa o udržanie slávenia tohto sviatku stará už mnoho rokov.

Ondrej Baranec,
Vedúci OP ZV

2018-06-08T07:45:40+00:008 júna 2018 |Banskobystrický kraj|
X