XXV. ročník súťaže RUŽE MOJEJ DUŠE – vyhodnotenie


//XXV. ročník súťaže RUŽE MOJEJ DUŠE – vyhodnotenie

Súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe Ruže mojej duše sa každoročne nesie v znamení pripomenutia si Nežnej revolúcie. V tomto roku sa do nej zapojilo 51 mladých začínajúcich autorov z okr. Trebišov, Michalovce a Humenné. Do súťaže poslali buď 5 básní alebo dve prozaické práce. Vo IV. kategórii predložili svoje diela aj dospelí začínajúci autori, ktorí v súťaži nie sú nováčikmi. Práce hodnotila odborná porota spisovateľov v tomto zložení: Ingrid Lukáčová, Oľga Adamkovičová a Dalimír Stano.
Poradie výhercov:
I. kategória

P O É Z I A:

1. miesto – 0
2. miesto – Eva Onderišinová / ZŠ Jána Švermu, Humenné
3. miesto – Dominika Raškovská / ZŠ Moskovská, Michalovce

P R Ó Z A:

Súťažiaci nesplnili podmienky súťaže.

………………..

II. kategória

P O É Z I A:

1. miesto – Samuel Onderišin / ZŠ Jána Švermu, Humenné
2. miesto – 0
3. miesto – Nina Išky – Janíková / ZŠ a MŠ F. J. Fugu, Vinné

P R Ó Z A:

1. miesto – Samuel Koribanič / ZŠ Jána Švermu, Humenné
2. miesto – Samuel Onderišin / ZŠ Jána Švermu, Humenné
3. miesto – Alex Taňkoš / ZŠ Jána Švermu, Humenné

…………………

III. kategória

P O É Z I A:

3. miesto – Sofia Košková / Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
– Samuel Andrejčík / Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

P R Ó Z A:

1. miesto – Karin Kopčová / Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
2. miesto – Klára Harajdová / Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné
3. miesto – Ján Tkáč / Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce

………………….

IV. kategória

P O É Z I A:

1. miesto – 0
2. miesto – Janka Nevoľníková / Kamenica nad Cirochou
3. miesto – Rastislav Marjov / Trebišov

P R Ó Z A:

1. miesto – 0
2. miesto – 0
3. miesto – 0
……………………..
Porota udeľuje Cenu Modrej ruže za estetický vklad do vlastného literárneho diela
Alexandrovi Oláhovi / Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach.

Oceneným autorom boli odovzdané diplomy a knižné odmeny z Vydavateľstva SSS a vydavateľstva MS. Spoluorganizátormi súťaže boli: Spolok slovenských spisovateľov, košická odbočka Spolku slovenských spisovateľov, MO MS v Sečovciach, DMS v Prešove.

Ingrid Lukáčová

článok neprešiel jazykovou úpravou

2017-12-11T09:00:35+00:0011 decembra 2017 |Prešovský kraj|
X