Z javiska do hľadiska – vernisáž výstavy Evy Čabovej


//Z javiska do hľadiska – vernisáž výstavy Evy Čabovej

Nitra, 15. 5.2018

V utorok 15. mája Dom Matice slovenskej v Nitre predstavil výstavu s názvom Z javiska do hľadiska. Umelkyňa Eva Čabová maľovala obrazy špeciálne pre túto príležitosť.

Eva Čabová žije a tvorí v Lučenci, tu si aj naplno užíva svoj dôchodcovský vek. Výtvarnej práci sa venuje iba od roku 2014. Momentálne navštevuje SZUŠ v Lučenci, za účelom osvojenia si nových techník kresby, grafiky a maľby, ktoré chce následne uplatňovať vo svojej tvorbe.
Výstavu Z Javiska do hľadiska uvádzala Veronika Bilicová, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre. Hosťom sa prihovoril aj mestský poslanec Štefan Štefek a dlhoročný nitriansky matičiar, rodák z Lučenca, Ján Marko. Spestrením programu boli piesne v podaní folklórnej skupiny Janíkovská studnička.
Kolekcia vystavených obrazov pod názvom Z javiska do hľadiska predstavuje obraz duality umeleckého sveta a ich vzájomnej prepojenosti. Na jednej strane môžeme vidieť hercov, umelcov zachytených na javisku v najrôznejších pozíciách a na druhej strane stoja diváci, publikum, v ktorých tvárach badáme zamyslenie, nepatrný úžgrn či smiech. Medzi nimi vytvára harmonický súzvuk orchester, ktorý svojou pomyselnou hudobnou zložkou vypĺňa priestor medzi divákom a hercom.
Prítomnosť Evy Čabovej na vernisáži bola akýmsi podčiarknutím konceptu tejto výstavy – kontaktu umelca s recipientom. Návštevníci sa mohli porozprávať so samotnou autorkou a dozvedieť sa viac o jej živote či tvorbe aj prostredníctvom osobného rozhovoru. Výstava v priestoroch Domu MS v Nitre potrvá do 5. júna 2018.

Nikola Rechtorisová, Dom MS v Nitre

2018-05-20T18:46:17+00:0020 mája 2018 |Nitriansky kraj|
X