50. výročie MO MS v Želiezovciach


//50. výročie MO MS v Želiezovciach

Po krátkom zastavení a rozhovore s predstaviteľmi vlády a niektorými zástupcami verejného a spoločenského života predseda MS JUDr. Marián Gešper aj s členmi výboru MS pokračovali na svojej ceste a smerovali do Želiezoviec, kde ich očakával plný Dom kultúry.
Matičnú delegáciu svojou prítomnosťou doplnil riaditeľ DMS v Leviciach Miroslav Považan a členka výboru MS Ing. Daniela Trňanová. Matičiari potleskom privítali poslankyňu NR SR Evu Smolíkovú. Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 50. výročia MO MS v Želiezovciach prišli pozdraviť aj podpredsedovia Nitrianskeho samosprávneho kraja Igor Éder a Tibor Csenger.
Po privítaní hostí Jankom Greššom, pohotovým a príjemným moderátorom programu, sa sála Domu kultúry v Želiezovciach rozvučala ľúbivými slovenskými piesňami. Prítomným sa prihovorili predseda MS JUDr. Marián Gešper a poslankyňa NR SR Eva Smolíková. Vo svojich príhovoroch ocenili matičnú prácu, obetavosť a odhodlanie chrániť naše národné i štátne záujmy.
Nie je tajomstvom, že najmohutnejší podnet aj pre oživenie Matice slovenskej vzišiel z národnostne zmiešaných oblastí Slovenska. Vzišiel z obrannej akcie slovenského elementu, najmä presídlencov, ktorí proste chceli žiť svoj národný život tak, ako si predstavovali, že ho na slobodnom Slovensku budú môcť žiť. (Z otváracieho prejavu národného umelca Laca Novomeského, predsedu MS, na Valnom zhromaždení MS 10. 8. 1968 v Martine.)
Tento fakt umocňuje aj list p. Petrikoviča, vtedajšieho riaditeľa ZŠ v Želiezovciach, v ktorom v tom čase žiadal o pomoc Maticu slovenskú v Martine pri zakladaní MO MS v Želiezovciach.
Dňa 26. mája 1968 sa v Závodnom klube v Želiezovciach konala zakladajúca schôdza MO MS. Z Ústavu slovenskej literatúry SAV bol na nej prítomný p. Rudolf Brtáň – skvelý človek, výborný rečník a srdcom Slovák z Liptova. Citát p. Varkolyovej, súčasnej členky výboru MO MS v Želiezovciach, ktorá sa na tomto podujatí zúčastnila ako mladá študentka: „Do srdca sa mi vpísal moment, keď na záver schôdze zaznela pieseň Kto za pravdu horí… s akým citom ju spievala plná sála prostých ľudí. Slzy mi stekali po lícach, túto nezabudnuteľnú spomienku si nesiem vo svojom srdci už 50 rokov.
Kto bol p. Rudolf Brtáň, ktorý napomáhal vzniku matičných klubov? Ide vari o  najznámejšieho slovenského literárneho historika 20. storočia. Práve jemu vďačíme za mnohé biografické fakty zo života našich spisovateľov rôznych období. Vydal niekoľko personálnych monografií a kníh, najmä o postavách z obdobia nášho národného obrodenia. Jeho prácu prezentuje vyše 30 kníh a stovky štúdií, statí, glos a článkov.

Z veršov Rudolfa Brtáňa k presídlencom:

Slovákom v Maďarsku, ktorí sa k nám mali vrátiť, som volal…

Keď s Matkou Maticou sa spoja Vaše dlane,

keď plece k plecu primkne každý z Vás

– tak príde úspech, radosť, požehnanie

a zacelie sa telo doráňané

– vás volá rodnej matky sladký hlas!

Všetky tieto spomienky na vznik a prvé kroky MO MS v Želiezovciach nájdeme v zborníku Z vôle ľudu obnovená, ktorí matičiari v Želiezovciach pripravili a vydali pri príležitosti 50. výročia vzniku Miestneho odboru MS v Želiezovciach. V programe vystúpili folklórne súbory Matičiarik z Nových Zámkov a Háj z Novej Bane. Samozrejme, nemožno nespomenúť odovzdávanie ocenení matičiarom, ktorí sa zaslúžili o vznik a zveľaďovanie Miestneho odboru Matice slovenskej v Želiezovciach. Poďakovaním a prísľubom opätovného stretnutia sme sa všetci členovia matičnej delegácie rozlúčili s výhľadom na ďalšie povinnosti, ktoré nás očakávajú v matičnej práci.

Ľ.Klučková

 

 

2018-07-11T10:39:51+00:0011 júla 2018 |Nitriansky kraj|
X