Za Imrichom Kružliakom, velikánom slovenského exilu


//Za Imrichom Kružliakom, velikánom slovenského exilu

Vážená smútiaca rodina,

dovoľte mi v mene Matice slovenskej aj vo svojom mene vyjadriť hlbokú sústrasť  celej rodine a blízkym nad stratou Imricha Kružliaka, vzácneho človeka, literáta, publicistu, politika, ale najmä uvedomelého Slováka. Vysoko oceňujem jeho celoživotné dielo. Je to dielo znalca slovenskej duše a humanistu. Zvlášť si vážim jeho intenzívnu spoluprácu s Maticou slovenskou, jeho činnosť ako člena predsedníctva Matice slovenskej, za čo mu vyslovujem srdečnú vďaku. Sotva možno touto kondolenciou ohodnotiť jeho prínos do pokladnice národnej kultúry, jednako treba povedať, že do pamäti slovenského národa a Matice slovenskej sa zapísal natrvalo. Bez pátosu ho možno považovať svedomie jedného storočia.

Jeho dlhý pozemský život bol bohatý na významné udalosti a zvraty. Zastával významné posty a plnil dôležité úlohy. Jeho život to sú živé dejiny. Slovenská verejnosť ho poznala ako publicistu, historika, prekladateľa, básnika katolíckej moderny, ale najmä ako  činovníka slovenského exilu. Bol jedným z najaktívnejších katolíckych študentských lídrov Svoradova. Pre slovenskú vec pracoval v Ústredí slovenského katolíckeho študentstva aj v Slovenskej lige. Ako mladý človek stál na čele Úradu slovenskej tlače Úradu propagandy prvej Slovenskej republiky, ale zúčastnil sa aj Povstania. Angažoval sa v Demokratickej strane, za čo si najviac vytrpel. V exile sa jeho meno spája s rozhlasovou stanicou Slobodná Európa a so Spolkom slovenských spisovateľov a umelcov v zahraničí. Ocenenie si zaslúži jeho angažovanosť v Svetovom kongrese Slovákov, ale zvlášť jeho zásluha o vznik terajšej Slovenskej republiky.

Vysoko si vážim Jeho národné povedomie. Zastával názor, že nikoho z národa nemožno  vylučovať, ani nikomu neslobodno upierať právo hlásiť sa za Slováka.

Nech ho Pán času  odmení večnou slávou.  Nech sa náš nebeský Otec milostivo skloní nad jeho nesmrteľnou dušou a nech poteší všetkých zarmútených.

S úctou

JUDr. Marián Gešper

predseda Matice slovenskej

Kondolencia

foto: Ondrej Baranec,
pracovník OP Zvolen a predseda MM

2019-02-10T18:30:32+00:005 februára 2019 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X