Za krásu slova 2018 – krajská súťaž stredoškolákov PSK


//Za krásu slova 2018 – krajská súťaž stredoškolákov PSK

Prešov, 21. 3. 2018

V poradí XX. ročník krajskej súťaže študentov stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja Za krásu slova 2018, ktorú na základe poverenia Odboru školstva Úradu PSK spoluorganizujú Krajská rada MS v Prešove, Dom Matice slovenskej, Miestny odbor MS a S SOŠ ELBA v Prešove, sa uskutočnil 21. 3. 2018 v priestoroch S SOŠ ELBA.
Poslaním tejto tradičnej a hodnotnej súťaže je upevňovanie a rozvíjanie teoretických vedomostí a praktických zručností zo slovenského jazyka a prehlbovanie pozitívneho vzťahu mládeže k materinskému jazyku a jeho hodnotám.
V aktuálnom ročníku podujatia, ktoré sa konalo v Roku 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a v Roku Michala Miloslava Hodžu, v oboch kategóriách (gymnáziá, stredné odborné školy) súťažilo 21 stredoškolákov.

Reprezentovali tieto stredné školy PSK:
Gymnázium Konštantínova 2 Prešov, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné, Gymnázium L. Stöckela Bardejov, Gymnázium sv. Moniky Prešov, Gymnázium Stropkov, Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov, Súkromné športové gymnázium ELBA Prešov, Pedagogická a sociálna akadémia Prešov, Stredná priemyselná škola Poprad, Stredná zdravotnícka škola Poprad, Stredná pedagogická škola Levoča, Stredná zdravotnícka škola Prešov, Stredná zdravotnícka škola Humenné, Stredná odborná škola A. Warhola Medzilaborce a Stredná odborná škola Košická 20 Prešov.

Spolu absolvovali 3 súťažné disciplíny:
– písomný vedomostný test z jednotlivých zložiek slovenského jazyka,
– ústny prednes na ľubovoľnú tému pripraveného prejavu,
– ústny prednes prejavu na vyžrebovanú tému.

Výsledky v kategórii študenti gymnázií:
1. miesto Dominika Toďorová Gymnázium sv. Moniky Prešov
2. miesto Pavol Frankovský Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov
3. miesto Martina Lešková Gymnázium sv. Moniky Prešov

Výsledky v kategórii študenti stredných odborných škôl:
1. miesto Rebeka Chalachanová Stredná odborná škola A. Warhola Medzilaborce
2. miesto Lenka Želonková Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
3. miesto Sandra Škurlová Stredná odborná škola Košická 20 Prešov

Ocenenie za najlepší rétorický prejav na voľnú tému si odniesla Lenka Želonková z Pedagogickej a sociálnej akadémie Prešov, ktorá sa v celkovom hodnotení oboch kategórií (gymnázií a stredných odborných škôl) porote páčila v tejto disciplíne najviac.
V disciplíne rétorický prejav na vyžrebovanú tému si vavrín víťaza v hodnotení oboch kategórií odniesol Pavol Frankovský – Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov.
V disciplíne písomný vedomostný test v hodnotení oboch typov stredných škôl získala víťazstvo reprezentantka Gymnázia L. Stöckela v Bardejove Natália Zápachová.

Na základe súčtu výsledkov zo všetkých súťažných disciplín určila odborná porota absolútneho víťaza tohtoročného krajského kola súťaže, ktorým sa stala Rebeka Chalachanová zo Strednej odbornej školy A. Warhola v Medzilaborciach.

Všetci ocenení účastníci získali okrem diplomov aj vecné ceny. Vďaka za finančnú a materiálnu pomoc pri príprave a realizácii tohto podujatia patrí popri hostiteľskej Súkromnej strednej odbornej škole ELBA aj Krajskej rade Matice slovenskej v Prešove, Domu Matice slovenskej v Prešove, Miestnemu odboru MS v Prešove i Odboru školstva Ú PSK.

Dušan Pribula

Ocenení účastníci a organizátori súťaže

2018-03-27T15:58:20+00:0027 marca 2018 |Prešovský kraj|
X