Zabudnuté poklady


//Zabudnuté poklady

Lučenec 6. 2. 2018

Poklady nemusia byť len drahé kovy, drahokamy a klenoty. Pokladom môžu byť najrôznejšie, priam základné predmety každodenného používania. Predmety, ktoré majú pre nás špeciálnu hodnotu, ako aj predmety, ktorým svoju cenu pridal čas a ubiehajúcimi rokmi sa stali vzácnymi. Výstavu zberateľských predmetov otvorila svojím príhovorom riaditeľka Domu MS v Lučenci 6. 2. 2018. Privítala prítomných, pána Ladislava Kelemena, ktorý je majiteľom zbierky vystavenej v DMS, a jeho hudobný doprovod pána Štefana Korponaiho, ktorému hneď aj dala priestor na zahratie prvej z jeho troch pripravených skladieb. Po odohraní piesne začala „spovedať“ pána Ladislava, ktorý sa zberateľskej činnosti venuje už 40 rokov. Medzi jeho „srdcovky“ patria staré knihy a historické pohľadnice, no čo sa počtu týka, najväčšou zbierkou sú stolové kalendáriky a telefónne karty z celého sveta. Návštevníci si môžu prezrieť aj vlajočky klubov a firiem z obdobia 50. – 80. rokov, plakety, modely autíčok či bankovky z celého sveta. Zaujímavosťou sú aj poštové známky z Jemenu, ktoré sú v netradičnom 3D vyhotovení. Ďalšou vzácnosťou sú pohľadnice Stengel, ktoré, ako uviedol pán Ladislav, zobrazujú repliky diel známych maliarov. No raritnou pohľadnicou a pre pána Kelemena veľmi hodnotnou je tzv. „svietiaca“ pohľadnica z roku 1901, ktorá zobrazuje Széchenyiho reťazový most v Budapešti za slnečného dňa a po presvietení lampou sa zo dňa stane noc, v ktorej sa odrážajú v Dunaji svetlá z lucerny mosta a svetielka z okien Baziliky sv. Štefana. Tiež sa tu nájde aj niečo pre filumenistov – zberateľov zápalkových nálepiek a škatuliek, nemôžeme opomenúť ani podpivníky a repliky kódexov z čias stredoveku. Po rozhovore s pánom Ladislavom dostal znovu priestor pán hudobník. Pani riaditeľka vyzvala hostí k diskusii, pokiaľ ich niečo zaujalo a im napadlo a pozvala k malému občerstveniu, ktoré pripravil pán zberateľ. Prítomných výstava zaujala a podrobne si prezerali celú vystavovanú zbierku, ktorá tvorí len nepatrnú časť z tej, ktorú má pán Kelemen doma.

Výstava potrvá do 9. 3. 2018. Ak máte záujem prezrieť si „poklady“ vystavované v Dome MS v Lučenci, radi Vás privítame.

Ing. Simona Šimová

2018-03-08T15:24:41+00:008 marca 2018 |Banskobystrický kraj|
X