Začína maratón slovenského folklóru medzi krajanmi na Hornej Orave


//Začína maratón slovenského folklóru medzi krajanmi na Hornej Orave

Podvlk, 24. 6. 2018

Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku odštartovali sériu víkendových podujatí 24. júna v Poľsku, v Podvlku. Krajania pod organizátorskou záštitou Spolku Slovákov v Poľsku, ktorého agilne manažuje generálny tajomník Ľudomír Molitoris s manželkou, pripravili sériu podujatí, ktoré sa postupne počas leta uskutočnia v Krakove a Novej Belej.
Prvý slávnostný deň bol vystavený na veľmi bohatom programe. Za účasti generálneho konzula v Krakove Ivana Škorupu, pátra minoritov Tomáša Lesňáka, potomkov rodiny Bosákovcov, II. podpredsedu MS Mareka Nemca a riaditeľky KM MS Zuzany Pavelcovej sa odhalila pamätná tabuľa rodákovi z Podvlka, pátrovi Štefanovi Serafínovi Bosákovi.
Štefan Serafín Bosák sa narodil 11. 10. 1713 (Podvlk). Svoj život zasvätil kazateľstvu, ľudovej misii, učenectvu i písaniu náučných kníh, vďaka čomu ho pripodobňujú k Hugolínovi Gavlovičovi. Program venujúci sa jeho osobnosti pokračoval krstením útlej, ale veľmi vzácnej publikácie pátra Lesňáka, ktorá dokumentuje Bosákov život i dielo. V neďalekom kostole páter odslúžil slovenskú omšu, zameranú na ľudské bytie, význam poznania minulosti a jej vplyvu na budúcnosť.
V poobedných hodinách dostal deň i napriek sychravému počasiu farby pestrosti vďaka speváckym zborom, tanečným zoskupeniam, mažoretkám a folklórnym skupinám nielen z Poľska, ale i zo Slovenska. V publiku viali matičné vlajky, ktoré priniesol MO MS Trstená. Do jeho bohatej činnosti patrí i spolupráca s našimi krajanmi v Chorvátsku i Poľsku, za čo im Spolok Slovákov v Poľsku poďakoval i symbolicky. Do radov matičiarov venoval tri významné ocenenia. Striebornú medailu pre Dom MS v Liptovskom Mikuláši prebral jeho riaditeľ a tiež súčasný II. podpredseda MS Marek Nemec, ďalšie medaily za významné zásluhy v oblasti krajanskej spolupráce boli udelené MO MS v Trstenej a taktiež matičiarovi Kamilovi Bednárovi. Podpredseda MS Marek Nemec vo svojom príhovore vyjadril nielen poďakovanie za svedomitú prácu krajanov a matičiarov, ale pridal i recitačnú vsuvku z básne Jána Bottu Smrť Jánošíkova.
Po oceňovaní prišla na rad rozlúčka. Svoju činnosť medzi krajanmi ukončil generálny konzul Ivan Škorupa, ktorému SSP pripravil špeciálne vydanie časopisu, mapujúceho jeho pôsobenie medzi Slovákmi v Poľsku. Za jeho významný prínos, ľudský prístup i mnohorakú pomoc mu krajania venovali celý nedeľný program.
Spolupráca MO MS s našimi krajanmi, ktorá dlhoročne prebieha na celom Slovensku, má i osobný rozmer priateľstiev a podpory. I napriek tomu, že dnes matičiarov a krajanov delia štátne hranice, je citeľné, že medzi nimi jestvuje silné spoločné národovecké puto, premietajúce sa do nenahraditeľnej spolupráce.

Zuzana Pavelcová,
riaditeľka KM MS

 

2018-06-28T10:02:23+00:0028 júna 2018 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X