ŽARNOVICKÝ FAŠIANG POKAZILO POČASIE


//ŽARNOVICKÝ FAŠIANG POKAZILO POČASIE

Žarnovica, 13. 2. 2018

Žarnovickí matičiari ani tentoraz neporušili tradíciu a na posledný deň pred Popolcovou stredou, teda tentoraz na utorok 13. februára, zorganizovali fašiangový sprievod v maskách. Žiaľ už od rána pretrvávajúce nepriaznivé počasie (doslovne dažďový sneh) odradil mnohých potenciálnych účastníkov najmä z radov rodičov s deťmi.
Účastníci sprievodu sa stretli pred kultúrnym domom kde na úvod, krátko po 15-tej hodine, zaspievali a zatancovali deťúrence z Prvosienky pod vedením riaditeľky CVČ Mgr. Ivety Obrtlíkovej a sprievodu harmonikárky Marty Staňovej. Po privítaní tajomníkom Miestneho odboru Matice slovenskej Ing. Jozefom Pieckom „vyrazili“ na plánovanú trasu. Rovnako ako minulý rok hudobníkov i časť speváčok skupiny Prameň viezol voz, aby sa im lepšie hralo i spievalo. Maskovaní i nemaskovaní fašiangovníci sa po prejdení časti Ulice A. Sládkoviča zastavili pri DC Seniorov Žarnov. Aj tu najskôr účinkovala Prvosienka. Predseda Rady DC Ján Hajnovič st. už tradične na ražeň nastokol slaninu a členky DC účastníkov bohato pohostili tekutinou, aby im v nepríjemne mokrom počasí nebola zima. Len o niekoľko metrov ďalej, no už na ulici Májovej, slovenskou tekutinou pohostila Mariana Ľuptáková. Ďalšie -sladké pohostenie, rovnako ako aj roky predtým, pripravila na ulici Slobody Anna Mištíková. Samozrejme pri každej zastávke časť fašiangovníkov tancovala a zabávala sa k čomu im okrem Prameňáčok aj tentoraz pomáhala živá hudba pod vedením Jaroslava Repiského zo Župkova. Ďalšia trasa, práve z dôvodu nepriaznivého počasia, ktoré fašiang skutočne pokazilo, bola oproti predchádzajúcim rokom asi o štvrtinu kratšia. Viedla už len po ul. F. Kráľa (nie však už po Kľakovskej) na Dolnú. V sprievode sa tentoraz vystriedalo približne 60 účastníkov i keď spolu sa podujatia zúčastnila asi osemdesiatka. Po približne po 80 minútach účastníci prišli späť ku kultúrnemu domu kde ich vo vestibule čakalo občerstvenie – teplý čaj a šišky s lekvárom. Tých bolo vyše 150 ks a veru každý si mohol pochutnať skutočne do sýtosti.
V mene organizátora, Miestneho odboru Matice slovenskej, vyhodnotenie naj-masiek bolo v kompetencii komisie, ktorú viedla predsedníčka dozorného výboru  Mgr. Darina Nikodémová. Z detí ocenenie (vo forme taštičky so sladkosťami), bez učenia poradia, získali „Šašo“ (Barborka Cabáneková), „Lienka s bielymi krídlami“ (Lujza Trpková) a „Vodníček“ (Viktória Danová). Z dospelých boli ocenení: „Čert – Lucifer“(Eva Zliechovcová), „Snehulienka a 7 trpaslíkov“ (spevácka skupina Prameň pod vedením Irmy Dankovej) a „Malý čertík“ (Janka Brigantová). Tí tiež dostali obdobnú taštičku, ale s maličkým tekutinovým dodatkom. Čokoládkami boli ocenené aj detičky z Prvosienky i „Malý hasič“ (Samuel Debnár).
I napriek tomu, že tentoraz bola oproti minulému roku približne polovičná účasť, podujatie splnilo svoj účel. MO MS mieni v tejto peknej tradícii pokračovať, veď si ju treba skutočne udržať nielen v dedinách. No a najbližšia Popolcová streda bude 6. marca 2019 a termín budúcoročného fašiangu v Žarnovici je 5. marec 2019.
V mene organizátora patrí vďaka všetkým, ktorí sa na podujatí podieľali, zvlášť všetkým „maskovaným“ účastníkom a taktiež tým, ktorí poskytli fašiangovníkom pohostenie. Samozrejme, že vďaka patrí aj Mestu Žarnovica, keďže podujatie bolo realizované s jeho finančnou podporou ako aj bezplatným zapožičaním priestorov kultúrneho domu, no a za bezpečný doprovod príslušníkom mestskej polície.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

Snehulienka a 7 trpaslíkov

Snehulienka a 7 trpaslíkov

Začiatok sprievodu

Začiatok sprievodu

Pred DC seniorov

Pred DC seniorov

Malý čert a Čert Lucifer

Malý čert a Čert Lucifer

 

2018-02-14T09:23:03+00:0014 februára 2018 |Banskobystrický kraj|
X