Zasadala Krajská rada MS Žilinského kraja

thumbnail

Pod vedením predsedu Krajskej rady (KR) Matice slovenskej Žilinského kraja Milana Stromka zasadali v polovici júla jej členovia v Dome MS Liptovský Mikuláš, rokovanie pozdravil tajomník MS Marek Hanuska.Pod vedením predsedu Krajskej rady (KR) Matice slovenskej Žilinského kraja Milana Stromka zasadali v polovici júla jej členovia v Dome MS Liptovský Mikuláš, rokovanie pozdravil tajomník MS Marek Hanuska. Matiční zástupcovia z Liptova, Oravy, Turca, Kysúc, Žiliny a okolia prerokovali činnosť MS v týchto oblastiach severovýchodu Slovenska, zvlášť sa zamerali na hodnotenie a vyzdvihnutie najaktívnejších odborov, ako aj analyzovali ďalšie možnosti skvalitnenia práce a rozvoja členskej základne. V ďalšom rokovaní prediskutovali prípravy na najbližšie Valné zhromaždenie MS, ktoré sa uskutoční práve v Liptovskom Mikuláši a to aj za výdatnej podpory riaditeľa DMS Mareka Nemca. Po diskusii navrhli kandidátov do matičných orgánov a predebatovali nominácie. Za predsedu MS bol schválený Marián Gešper a za predsedu DV MS Štefan Martinkovič, ktorí takto získali potrebný počet nominácii a stali sa prvými oficiálnymi kandidátmi. Nasledovala dlhšia diskusia, v ktorej sa zhodnotila činnosť a vyjadrila nádej ďalšieho rozvoja činnosti a vzostupu Matice slovenskej v celom Žilinskom kraji, ako aj v ďalších oblastiach SR. Vlastenecká próza od prozaika, scenáristu, publicistu a bývalého predsedu MS Vladimíra Mináča v podaní recitátorky a členky KR Anny Dubovcovej ukončila rokovanie a matičiari sa rozchádzali s pozitívnymi pocitmi do svojich miestnych odborov.

Viliam Komora

článok neprešiel jazykovou úpravou