Zaslúžilý majster športu Rudolf Čillík


//Zaslúžilý majster športu Rudolf Čillík

Kremnica,

Miestny odbor Matice slovenskej Kremnici v spolupráci s mestom Kremnica si na besede uskutočnenej pod názvom „Kremničania, ako ich nepoznáme – človek v pozadí“, pripomenul významnú osobnosť mesta Kremnica, ktorá hlavne u mladej generácie už pomaly upadá do zabudnutia. Je to Zaslúžilý majster športu Rudolf Čillík, o ktorom z besedy vyberám nasledovné údaje.

Narodil sa 7. novembra 1931 v Kremnici. Na svoj vek dožitých 87 rokov sa z telesnej i zdravotnej stránky drží dobre. Po ukončení základného vzdelania v Kremnici, v roku 1947 nastúpil do vojenskej učňovskej školy pre leteckých mechanikov v Olomouci. V štúdiu pokračoval na vojenskej odbornej škole leteckých mechanikov, ktorú ukončil s vyznamenaním. Pôsobil na letisku Liné v leteckom stíhacom gardovom pluku č. 5. Po odchode do civilu nastúpil do zamestnania v Rudných baniach Kremnica, kde pracoval až do predčasného dôchodku v roku 1990.

Rudolf Čillík odmala vyrastal v prostredí, v ktorom boli a i dodnes sú dobré podmienky pre zimné športy. Bežeckému lyžovaniu sa venoval od detstva. V roku 1942 absolvoval ako 10-ročný v Kremnici prvé lyžiarske preteky v behu na lyžiach. Neskoršie sa ako príslušník armády zúčastňoval na armádnych športových spartakiádach za letectvo v behu na lyžiach. Po príchode do civilu stal sa členom TJ Kremnica. Okrem lyžovania sa v zimnom období venoval aj skokom na lyžiach, hokeju a v letnom období futbalu, volejbalu, atletike.

Z dosiahnutých úspechov v bežeckom lyžovaní a z inej činnosti uvediem aspoň niektoré významné. Bol autorom podujatia „Veľkonočné vajce“, „Bafuniarske preteky pre rozhodcov“ a zaslúžil sa o postavenie umelej tréningovej bežeckej dráhy, dlhej 300 m, na Revolte pre možnosť letného trénovania behu na lyžiach. Podieľal sa na výstavbe lyžiarskych bežeckých tratí na Skalke (autori: Ondrej Párička a Ing. Ivan Králik), bol spoluorganizátorom masových vytrvalostných pretekov Biela stopa SNP (teraz SNP) a niekoľko rokov bol riaditeľom Bezroukovho memoriálu, podpredseda organizačného výboru medzinárodných pretekov FIS a letných pretekov Beh do vrchu Kalvária. Zastával viacero funkcií v organizovaní bežeckého lyžovania.

Na základe dosahovania dobrých výsledkov v pretekoch bol v roku 1958 členom reprezentácie ČSSR „A“. V rokoch 1957 – 1967 získal deväť individuálnych titulov majstra Československa v behu na lyžiach (z toho 3 x na 15 km, 5 x na 30 km a 1 x na 50 km).

V rokoch 1959 – 1968 bol vedúcim bežcom a kapitánom československého reprezentačného družstva v behu na lyžiach. Štartoval dvakrát na majstrovstvách sveta a na VIII. zimných olympijských hrách v Sguaw Valley. ČSR reprezentoval dvadsaťpäťkrát na rôznych medzinárodných pretekoch.

Za dosahované výsledky v bežeckom lyžovaní bol Rudolfovi Čillíkovi v roku 1966 udelený titul Majster športu a v roku 1969 Zaslúžilý majster športu. Slovenský olympijský výbor mu udelil najvyššie vyznamenanie zlatú medailu. V roku 2011 bol bežecký štadión na Skalke pomenovaný po ZMŠ Rudolfovi Čillíkovi.

Po skončení aktívnej činnosti sa Rudolf Čillík venoval trénerskej práci pretekárov bežeckého lyžovania, reprezentujúcich ČSSR na majstrovstvách sveta a zimných olympijských hrách. Mnoho rokov bol funkcionárom Slovenského lyžiarskeho zväzu. podpredseda organizačného výboru medzinárodných pretekov FIS a iných činností. Lyžiarskemu múzeu v Kremnici venoval podstatnú časť písomného i vecného materiálu.

Besedu moderovala členka MO MS Matilda Olbrichtová. Okrem členov MO MS a obyvateľov mesta Kremnica boli prítomní aj primátor mesta Ing. Mgr. Alexander Ferenčík a lektorka Lyžiarskeho múzea v Kremnici Darina Salátová. Na záver pána Čilíka milo prekvapilo, keď mu predseda MO MS odovzdal nevšedný „kvet“, ktorý nemusí polievať a nakoniec ho môže zjesť (skonzumovať) – perníkovú chalúpku.

Milan Rybársky

predseda MO MS

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

2018-03-20T17:01:06+00:0020 marca 2018 |Banskobystrický kraj|
X