Zaspievajme si spolu

thumbnail

Galanta, 11. 10. 2016

Dňa 11. októbra 2016 sa v poobedných hodinách začali v Dome Matice slovenskej v Galante pomaly schádzať matičiari a ich hostia, aby si posedeli pri hudbe a speve. Keďže MO MS Galanta s Domom MS úzko spolupracuje, bolo to spoločné posedenie. Do spevu hrali aj noví členovia výboru MO MS Galanta. Pozvaní boli aj Seredskí Zettépáci, ktorí boli veľmi milí a ochotne sa zapojili do hry na heligónky, ale aj do spevu.
Aj keď sa prvotne začalo podujatie organizovať v mesiaci október, v rámci mesiaca úcty k starším, zistili sme, že ľudia sa radi zídu a zaspievajú si aj pri každej príležitosti. Veď zopakovať si slová ľudových piesní je dôležité. Aj takýmto spôsobom si uchovávame naše kultúrne dedičstvo.
Účastníci si vždy donesú aj Spevníky ľudových piesní, pozvú aj svojich mladších priateľov a známych.
Radi si posedia pri dobrom vínku, malom pohostení, ale hlavne pri dobrej muzike. Veď zvuk harmoník a heligóniek rozozvučí celý Dom Matice. Ľudia sa zabavia, zaspievajú a domov odchádzajú veselší.
Veď úsmev, dobré slovo a spev máme zadarmo, tak ich štedro rozdávajme. Veď my matičiari, sme bohatí.

Zlatica Gažová
riaditeľka Domu MS Galanta

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia