Zastavme tie útoky na našu Maticu slovenskú!

thumbnail

Matica leží niekomu poriadne v krku, usporiadali opäť pohon na čarodejnice. Hanobia, škandalizujú, znevažujú, ponižujú.
Len zaslepený nevidí, koľko práce na národnom poli, na uchovaní nášho dedičstva, na ochrane rodu a zachovaní koreňov, našej reči, národnej pamäti a slovenského vedomia, našej kultúry sa deje pričinením Matice slovenskej. To sú tisícky kultúrnych podujatí a nezištného nasadenia za matičné ideály. Ale to sa nepáči. Dnešní kozmopolitní mocipáni majú záujem na našej národnej likvidáciu. Slovenská kultúra a jej financovanie je tŕňom v oku našim nežičlivcom, zatiaľ čo jeden maďarský poslanec prepíše aj mapu Európy, nech by to stálo koľkokoľvek, nehovoriac už o kultúre menšín, ktoré požívajú veľkorysú štedrosť štátotvorného národa, lebo oni majú na to právo. Na čo máme právo my Slováci? Iba držať hubu a prijímať nekriticky všetko podľa diktátu novodobých „demokratov“, a ktorý dirigizmus musíme v mene akejsi jedinej rafinovanej a sofistikovanej demokracie „korektne“ strpieť. Tak akáže sloboda slova, pre koho? Opäť sme na rane, opäť škandalizovanie, opäť zastrašovanie. Komando je už pripravené šliapať po „nekorektných“ - nepohodlných. Koľkýkrát už za tých 154 rokov. Ale priatelia, matičiari, nedajme sa a nebojme sa!! ! Nerobíme nič zlého, iba si chránime svoje práva na život, na svoje miesto pod slnkom. Markíza sa dopustila nehoráznej podpásovej a zlomyseľnej kampane. Píšete po slovensky, ale ako najposlednejší z úbohých zapredancov, janičiarstvo máte v krvi.
Vyzývam a prizývam všetkých, ktorým záleží na dobrom mene Matice, aby sme spoločne podnikli kroky na ochranu našej Matice, ona je ochrankyňou nášho národa. V Košiciach 2. marca príjmime spoločné stanovisko - protest bez bázne, statočne, tak ako to robili v minulosti - Jozef Miloslav Hurban, ten neváhal sedieť za svoje ideály. Tak sa nebojme, Boh nás ochráni. Lebo táto krivda volá do neba.

Matičiarka Ľudmila Hrehorčáková od roku 1990

V Poprade 25. 2. 2017

článok neprešiel jazykovou úpravou