Záujem matičiarov o prácu v miestnom odbore aj v roku 2019


//Záujem matičiarov o prácu v miestnom odbore aj v roku 2019

Rimavská Sobota, 12. 3. 2019

Dňa 12. marca 2019 sa v zasadačke Domu MS v Rimavskej Sobote zišiel veľký počet členov Matice slovenskej na členskej schôdzi, ktorú výbor zvoláva každý rok. Predkladá plán práce, aktivít, plánované finančné krytie, oboznamuje o stave členskej základne a o spoločensko-kultúrnych podujatiach.

Na úvod nás prišli pozdraviť speváčky z Klubu seniorov Dúha z Rimavskej Soboty. Správu o činnosti za rok 2018 prečítala predsedníčka MO MS a oboznámila s akciami, ktoré plánujeme uskutočniť v roku 2019 a na akých sa chceme zúčastniť. Na stretnutí žiakov v Aleji dejateľov si chceme pripomenúť 100 rokov od úmrtia M. R. Štefánika. Plánujeme exkurziu na Národný cintorín v Martine s členmi Klubu seniorov, stavanie mája, vatru zvrchovanosti s prednáškou, odhaľovanie pamätnej tabule na budove Čierneho orla, vianočné posedenie a iné akcie.

Diskusia bola zameraná na témy, ktoré nás ako občanov Rimavskej Soboty trápia, napríklad pomenovanie nového námestia, pomníky na Námestí M. Tompu, o znižujúcich sa počtoch málotriednych škôl na juhu okresu pre našich žiakov, o liste vláde SR, ministerstvám a o spolupráci s MS.

Po prijatí uznesenia sme si zaspievali hymnu MS „Kto za pravdu horí“ a podané bolo občerstvenie.

Mgr. Elena Nebusová,
predsedníčka MO MS Rimavská Sobota

2019-03-24T16:06:32+00:0020 marca 2019 |Banskobystrický kraj|
X